StiriONG – 2% din impozitul pe venit catre o entitate nonprofit

0

Contribuabilii persoane fizice au posibilitatea sa directioneze 2% din impozitul pe venit catre o entitate nonprofit infiintata conform Ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Impozitul pe venitul net anual impozabil/castigul net anual datorat este calculat de unitatea fiscala, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/castigul net anual din anul fiscal respectiv. Totodata, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual din transferul titlurilor de valoare, castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

Practic, sistemul “2%” se exprima prin completarea si depunerea formularului cod 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”. Depunerea formularului completat cu toate datele necesare aplicarii optiunii se face de catre fiecare persoana: direct, la sediile unitatilor fiscale pe raza carora isi are domiciliul, sau prin posta.

Pentru anul fiscal 2008, contribuabilii au avut posibilitatea de a dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil, datorat pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit, in conformitate cu prevederile art. 57 si art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, potrivit datelor Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Bihor, pana la finele anului trecut, suma directionata pentru anul fiscal 2008 s-a ridicat la 2.204.345 lei (peste 22 miliarde lei vechi), din care 1.455.403 lei (catre 757 de entitati nonprofit) – la nivelul Administratiei Financiare Oradea. “Sunt rezultate partiale, doritorii continua sa mai vireze sume de bani, exista si acum cereri in acest sens”- ne-a declarat dl. Vasile Farc, purtator de cuvant in cadrul DGFP Bihor.

Pentru acest an, modelul si continutul Formularului 230 ramane neschimbat pentru campania de 2%. Dupa definitivarea situatiei financiare pentru anul precedent (2009) fiecare persoana poate depune formularul de optiune pentru sistemul 2%, pana la data de 15 mai anul curent.

Sursa: crisana.ro