StiriONG – Administratia Fondului Cultural National anunta lansarea sesiunii de finantare II /2010 pentru proiecte editoriale

0

articol din “INSTITUTII PUBLICE”

administratia-fondului-cultural-national-2807t-5039756

A.F.C.N. acorda finantari nerambursabile pentru proiecte editoriale cu derulare in perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare (estimativ 1 septembrie a.c.) si data de 30 noiembrie 2010.

Pot solicita finantare editurile si redactiile publicatiilor de cultura; persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfasoara activitati editoriale (de exemplu, organizatii nonguvernamentale, S.R.L.-uri) sau institutii publice care deruleaza proiecte editoriale.

Finantarea nerambursabila a proiectelor editoriale se aproba exclusiv pentru perioada de derulare a contractului de finantare, vizand activitatile derulate in perioada pentru care se incheie contractul de finantare si poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora, numai pentru nevoi editoriale temeinic justificate prin solicitarea de finantare. Potrivit Ordonantei de Guvern nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se pot finanta activitati deja demarate in momentul semnarii contractului de finantare

Suma disponibila pentru finantare nerambursabila oferita de A.F.C.N.

A.F.C.N. acorda finantari nerambursabile pentru proiecte editoriale cu derulare in perioada pentru care se incheie contractul de finantare, in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie.

Nici o finantare nerambursabila nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Diferenta se acopera din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, in afara celor ale A.F.C.N.

Solicitantii si/sau partenerii asigura contributia minima de 10% din costul total eligibil al proiectului propus spre finantare, sub forma contributiei in numerar si/sau natura; aportul in natura se cuantifica prin documente justificative.

Suma totala disponibila este de 1.890.000 lei, distribuita pentru reviste si publicatii culturale 661.500 lei (35% din suma totala), din care:

reviste – domenii culturale specializate: 415 800 lei 22%, publicatii culturale 245 700 lei 13%, carte 1.134.000 lei (60 % din suma totala), contestatii 94.500 lei (5% din suma totala).

Documentatia solicitantilor trebuie sa contina urmatoarele

a) aplicatia on-line pentru proiectul editorial (reviste, publicatii de cultura si carte). Candidatii vor crea si completa fisiere de concurs accesand adresa: http://www.afcn.ro/programe/sign_up/

b) formularul fisa de calcul economic – antecalcul, prevazut in anexele nr. 1 A si 1 B, care se completeaza intr-un exemplar pentru titlurile de carte / pentru fiecare numar de revista. Candidatii pot completa, semna, stampila si scana fisa accesand adresa: http://www.afcn.ro/programe/sign_up/  Fisa va fi incarcata la pasul C, sub forma unei arhive de tip ZIP;

c) dovada existentei altor surse de finantare proprii sau atrase: scrisori de intentie; declaratii pe propria raspundere ale conducatorului organizatiei culturale privind contributia proprie; contracte de sponsorizare; alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terti.

Candidatii vor scana documentele de la litera c) si le vor incarca la pasul D, sub forma unei arhive de tip ZIP accesand adresa: http://www.afcn.ro/programe/sign_up/ ;

d) declaratia pe propria raspundere a organizatiei culturale, prevazuta in anexa nr. 3. Candidatii vor completa, semna, stampila si scana declaratia, la o rezolutie recomandata de 100 dpi, color. Accesand adresa: http://www.afcn.ro/programe/sign_up/ , candidatii vor incarca fisa la pasul F Declaratia.

e) pentru finantarea revistelor si publicatiilor de cultura, se vor anexa ultimele 3 (trei) numere aparute; pentru finantarea de carte, editurile vor anexa un catalog editorial (o oferta editoriala) al anului precedent sau in curs, pe suport de hartie, digital (pe CD sau discheta) sau vor indica site-urile editurilor sau link-urile continand aceste informatii. Aceste anexe se depun prin posta sau delegat pana la data si ora limita mentionate in anuntul public.

f) CV-urile se anexeaza la pasul E1. CV-uri echipa. In situatia in care CV-urile scriitorilor/autorilor colaboratori permanenti (dupa caz) nu apar la aceasta rubrica, proiectele in cauza sunt declarate neeligibile la etapa administrativa.

g) O copie a contractului prin care editorul / redactia publicatiilor a obtinut drepturile de autor in vederea editarii titlurilor / publicatiilor pentru care solicita finantare. In cazul reeditarii unui titlu, editorul va preciza editia / editiile anterioare (dupa caz), indiferent de editura la care s-a publicat editia anterioara.

Dupa prima etapa de selectie, in care proiectele editoriale sunt punctate, comisiile de experti independenti vor comunica secretariatului asigurat de A.F.C.N. listele cu proiectele editoriale retinute pentru decizia finala, in ordinea punctajelor obtinute si cu respectarea sumei alocate spre finantare.

Documentatia de solicitare a finantarilor se completeaza on-line* dupa inscrierea ca utilizator a unui cont electronic la urmatoarea adresa: http://www.afcn.ro/programe/sign_up/ .

Perioada de inscriere a proiectelor editoriale este cuprinsa in intervalul 09 iunie – 08 iulie a.c.

Termenul limita de inscriere a proiectelor editoriale este 08 iulie a.c., ora 16,00.

Detalii despre program si documentele necesare realizarii proiectului pot fi consultate si descarcate de la urmatorul link: http://www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html

Omiterea informatiilor inscrise in campurile formularului on-line atrag dupa sine descalificarea proiectului editorial de la finantare.

Sursa: granturi.ro