StiriONG – Anunt proiect: „Sociolog pe piata muncii”

0
anunt-proiect-sociolog-pe-piata-muncii-3092t-9555446

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala implementeaza proiectul „Sociolog pe piata muncii” in perioada 1 aprilie 2010 – 1 aprilie 2012.

Proiectul este finantat prin Programul Operational de Dezvoltare a Resurselor Umane si are ca obiectiv general cresterea capacitatii institutiei de a corela calificarile specifice cu cerintele pietei muncii.

Obiective specifice vizeaza: producerea de informatie structurata si relevanta cu privire la absorbtia si insertia absolventilor de sociologie pe piata muncii sub forma unui raport de cercetare (tracer study); organizarea de dezbateri si consultari intra si inter-profesionale cu privire la stabilirea profilului calificarii de sociolog, la nivel de licenta si master, in acord cu efortul de implementare a Sistemului National de Calificari in institutiile de Invatamint Superior, si a instrumentelor universitare curriculare de realizare a acestor calificari universitare; imbunatatirea continutului programelor de licenta si masterat in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamintul Superior.

Proiectul raspunde obiectivelor Programului Operational POSDRU, ale axei prioritare 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si societatii bazate pe cunoastere”  si ale Domeniului major de interventie 1.2 “Calitate in Invatamintul Superior”. Proiectul va realiza o contributie semnificativa la imbunatatirea serviciilor de educatie in invatamintul superior pentru specializarea sociologie, prin asigurarea corelarii procesului de educatie cu cerintele pietei muncii intr-un domeniu in expansiune in Romania. Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor „Lisabona” printr-un efort de reflectie sistematica si interventie in stabilirea profilului calificarii de sociolog, in asa fel incit aceasta sa corespunda cerintelor pietei muncii, sa faciliteze integrarea rapida a absolventilor de sociologie in viata profesionala.

Informatii suplimentare cu privire la acest proiect puteti obtine contactand echipa de managment la adresa [email protected]