StiriONG – Camera Deputatilor vine in sprijinul ONG-urilor cu fonduri de 500.000 de lei

0

articol din “INSTITUTII PUBLICE”

Camera Deputatilor a lansat un anunt de participare pentru acordarea de finantare nerambursabila pentru organizatiile neguvernamentale.

Ariile tematice pentru care se pot acorda finantari nerambursabile sunt urmatoarele:

Tema 1.  Proiecte care prin dezbaterea si consultarea cetatenilor, a comunitatilor, a structurilor profesionale si sociale interesate, promoveaza propuneri initiate de parlamentari Deputati, pentru adaptarea la noile realitati din domeniul pe care il reglementeaza, a prevederilor legale depasite;

Tema 2. Proiecte care realizeaza cadrul necesar informarii, analizei, argumentatiilor, suportului, pentru initiative legislative aflate in dezbaterea Comisiilor de Specialitate ale Camerei Deputatilor, cu implicarea acestora sau / si a parlamentarilor deputati interesati;

Tema 3. Proiecte care au in vedere exersarea mecanismelor parlamentare ale Camerei Deputatilor si campanii de informare privind activitatea si modul de functionare al acesteia si al structurilor sale legislative, cat si al birourilor parlamentare.

Proiectele propuse trebuie sa se inscrie in spatiul activitatilor, actiunilor, sau al campaniilor care au ca rezultat cresterea nivelului de cunoastere de catre cetateni a activitatii parlamentare locale si nationale, a initiativelor legislative, a proceselor si mecanismelor de functionare legislativa, pentru o reala si corecta imagine a deputatilor si a Camerei Deputatilor.

Suma totala disponibila pentru finantarea nerambursabila a proiectelor pe anul 2009 este de 500 000 Lei, fiind impartita in mod egal pe cele doua sesiuni de finantare.

Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate procura de la sediul Autoritatii contractante, Serviciul pentru informare Publica si Relatia cu Societatea Civila, din cadrul Directiei pentru Relatii Publice si de pe siteul institutiei  cdep.ro

Solicitantii vor putea depune documentatia prevazuta in Ghidul solicitantului, la Registratura generala a Camerei Deputatilor, pana la data de 19 iunie 2009, ora 12.00, pentru Sesiunea I, martie-iunie 2009. Evaluarea proiectelor este continua pe toata perioada sesiunii.