StiriONG – Ce este TechSoup?/ What is TechSoup?

0

Christopher Worman, Director Executiv al Fundatiei Comunitare din Odorheiu Secuiesc, a raspuns la cateva intrebari pe care Echipa StiriONG.ro le-a elaborate pentru ca organizatiile neguvernamentale sa afle despre un instrument online cu promitatoare resurse si solutii de IT pentru ONG-uri: TechSoup.org!

1. De unde a pornit iniţiativa TechSoup.org?

TechSoup, o intreprindere sociala de donaţii de software, a luat naştere în anul 2000 ca parte a Compumentor, un ONG înfiinţat cu 25 de ani în urmă pentru a sprijini ONG-urile să se devolte prin intermediul IT-ului. TechSoup a fost înfiinţată să ajute ONG-urile să facă rost de softurile, hardurile şi trainingurile de care aveau nevoie pentru a-şi desfăşura serviciile şi misiunile fără niciun fel de cost sau cu costuri minime. TechSoup a crescut destul de repede, dezvoltându-se într-un mare program de donaţii pentru ONG-uri, ajutându-i pe donatorii de harduri şi softuri să se potrivească cu ONG-urile, iar anul precedent a susţinut mai mult de 100.000 de ONG-uri din toata lumea cu aproximativ 1.5 miliarde de dolari, materializaţi în donaţii şi servicii.

2. De ce ar trebui ca ONG-urile să facă parte din această reţea?

Dacă eşti o organizaţie neguvernamentală şi toate nevoile tale din domeniul IT-ului sunt acoperite, atunci TechSoup nu este pentru tine. Totuşi, dacă eşti ca majoritatea dintre noi şi eşti interesat să afli despre noile tehnologii, despre îmbunătăţirea sistemelor actuale sau chiar despre construirea unor noi soluţii tehnologice pentru societatea civilă, merită să te înscrii în reţeaua TechSoup. Ca membru al acestei reţele ai acces la donaţiile prin care poţi primi harduri şi softuri, precum şi consultanţă şi sprijin gratuite în domeniul IT, şi la o cantitate mare de informaţii pentru societatea civilă despre IT, cum ar fi descărcări gratuite ale noilor programe tehnologice, informaţii ajutătoare, studii de caz şi o serie impresionantă de broşuri despre cele mai importante mişcări din domeniul tehnologic şi al societăţii civile. TechSoup dezvoltă, de asemenea, o varietate de produse noi care fac din procesul de donaţie o modalitate mult mai facilă atât în România, cât şi peste graniţe. Tocmai am încheiat primul nostru workshop local despre filantropie, ce şi-a propus să urmărească ce activităţi se desfăşoară în domeniul filantropic şi să facă o legăură între cei care oferă serviciile de IT şi ONG-uri, pentru a vorbi despre modalităţile şi soluţiile la care ar putea apela pentru a se dezvolta.

3. Cum se poate înscrie un ONG în organizaţia TechSoup?

Înscrierea îm TechSoup este destul de simplă. Trebuie să accesezi site-ul www.techsoup-romania.org şi să ne spui despre organizaţia ta. De asemenea, trebuie să ne trimiţi copii scanate ale statului organizaţiei, CIF-ului şi a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, astfel încât să putem verifica dacă aceasta este într-adevăr o organizaţie neguvernamentală US 501(c)3,  pentru Microsoft, Cisco şi alţi donatori americani parteneri cu TechSoup. Odată înregistrat, poţi aplica pentru mentoratul în domeniul IT-ului, ce-ţi poate oferi audieri şi consultări gratuite în domeniul IT-ului pentru organizaţia ta.

4. Există receptivitate din partea companiilor în ceea ce priveşte donarea de produse prin intermediul TechSoup?

Pe plan internaţional există receptivitate. TechSoup are peste 50 de parteneri donatori majori pe plan internaţional şi toţi sunt mulţumiţi că pot ajuta la creşterea impactului ajutorului venit din partea lor prin intermediul TechSoup. Mi-ar plăcea să văd o parte dintre dezvoltatorii de tehnologii români că aderă la familia de parteneri donatori TechSoup. Sunt atâtea performanţe în domeniul IT care provin din România şi, cu mai mult de 100.000 de ONG-uri din întreaga lume care colaborează cu TechSoup an de an, TechSoup oferă companiilor din România o modalitate excelentă să împărtăşească produsele lor unui public numeros.

5. Care sunt cei mai activi cinci donatori?

Microsoft, Cisco, Symantec, Adobe si SAP.

English version.

Christopher Worman, Executive Director at Community Foundation Odorheiu Secuiesc, answered a few questions, prepared by StiriONG.ro in order to present one of the most promising online instrument that offers IT solutions and resources for Romanian NGOs: TechSoup.org!   

1. How did the idea of TechSoup.org start?

TechSoup, the software donations social enterprise, began in 2000 as a part of Compumentor, an NGO started about 25 years ago to help NGOs build their capacity through IT.  TechSoup was started to help NGOs get the software, hardware and training they need to build their services and mission free or at a low cost.  TechSoup quickly grew into a massive donations program for NGOs, helping match software and hardware donors and last year served more than 100,000 NGOs around the world with $1.5 billion in donations and services.

2. Why should NGOs join this network?

If you are an NGO and all of your IT needs are being met, TechSoup is not for you.  If you are like most of us, however, and you are interested in learning about new technologies, strengthening your existing systems or even helping build new tech solutions for civil society, TechSoup is a good network to join.  As a member of the TechSoup network you have access to the donations program through which you can get software and hardware but also free IT consultancy and support, and access to a huge amount of information about IT&C for civil society such as free downloads of great technology, training information, case studies and an incredible series of webinars about the most important trends in technology and civil society.  TechSoup is also developing a variety of new products which will help make fundraising easier both in Romania and across borders.  We also just completed our first Local Philanthropy Workshop which aimed to look at what is working in building local philanthropy and to link up IT&C practitioners with NGOs to talk about tools and solutions that might help them grow.

3. How can an NGO register to TechSoup.org?

Registering with TechSoup is quite simple.  You need to go to www.techsoup-romania.org and tell us about your organization.  You also need to share scanned copies of your statutes, CIF and hotararie judecatoresc so that we can verify you as a US 501(c)3 nonprofit equivalent organization for Microsoft, Cisco and other American based donor partners.  Once registered you can apply for technology or an IT Mentor who can offer free IT auditing and consulting to your NGO.

4. Are companies receptive in donating products through TechSoup?

Internationally, yes.  TechSoup has more than 50 major donor partners internationally and they are all happy with the ability for TechSoup to help them increase the impact of their grantmaking and training.  I would love to see some Romanian developers join the TechSoup donor partner family as well.  There is so much great IT coming out of Romania and with more than 100,000 NGOs partnering with TechSoup around the world every year, TechSoup offers Romanian companies a great way to share their product with a huge audience. 

5. What are your most active 5 donors?

Microsoft, Cisco, Symantec, Adobe and SAP.