StiriONG – Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale atrage atentia asupra cerintelor specifice de participare functiile scoase la concurs de AM POSDRU

0

articol din “ACTUALITATEA”

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale aduce in atentia AM POSDRU faptul ca in urma deciziei organizarii concursului pentru ocuparea functiilor publice de conducere din cadrul Autoritatii, este necesara stabilirea unor cerinte specifice de participare potrivite pentru functiile scoase la concurs.

In ce priveste functia de director general al AM POS DRU, conditiile specifice de participare in competitie publicate pe website-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, nu sunt corelate cu atributiile si responsabilitatile cerute pentru o astfel de functie. Exista riscul ocuparii functiei de catre o persoana care indeplineste conditiile cerute, fara a avea insa pregatire si experienta solide si relevante pentru managementul unei organizatii care are rol de autoritate de mangement pentru POS DRU.

Potrivit Conditiilor generale ale Ghidului Solicitantului publicate in 2010 pentru proiecte de grant si proiecte strategice finantate prin FSE, pentru expertul tip A (inclusiv manager de proiect) se solicita minimum 5 ani experienta in domeniul in care isi desfasoara activitatea. In cazul directorului general AM POS DRU este considerata suficienta o experienta de 3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei. Disproportia vadita dintre cele doua conditii subliniaza neacordarea importantei cuvenite responsabilitatilor directorului general in stabilirea cerintei referitoare la experienta anterioara. Conditia existenta nu este suficienta in cazul unei functii ce presupune gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare in valoare de peste 4 miliarde euro.

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale solicita Autoritatii  aprobarea a cel putin doi observatori independenti in Comisia de evaluare numita pentru acest concurs public. Acest lucru va asigura beneficiarii ca procesul de selectie este unul profesionist si transparent.