StiriONG – Conferinta de lansare a proiectului „Prima evaluare intermediara a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”

0

Ieri, 30 martie, a avut loc conferinta de lansare a proiectului „Prima evaluare intermediara a Programului Operational Sectorial Dez­vol­tarea Resurselor Umane”, semnat in decem­brie 2009 si externalizat de Auto­ritatea de Management (AM) din Minis­terul Muncii catre consortiul KPMG Roma­nia – KANTOR Management Consul­tants – Euro Link Consultants (sub­con­trac­tori GEA Strategy&Consulting si Fitz­ptrick Associates).

Printre cei prezenti s-au numarat direc­torul general al AMPO­S­DRU, Cristina Zeve­dei, directorul Directiei veri­ficari de mana­gement si moni­to­rizare, Cosmin Me­leca, dar si un numar mare de bene­fi­ciari, interesati de situatie in con­tex­tul in care s-au confruntat cu nenumarate pro­bleme in implementarea proiectelor. 

Cele trei directii pe care se va axa proiectul sunt evaluarea intermediara a POSDRU (1 ianuarie 2007-31 decembrie 2009), dezvoltarea capacitatii adminis­tra­tive a celor implicati si doua evaluari ad-hoc ale axelor prioritare 4 – Moder­nizarea serviciilor de ocupare a fortei de munca si 5, pe DCI 5.2 – Promovarea durabilitatii pe ter­men lung a zonelor rurale in do­meniile DRU si ocuparea fortei de munca, cu scopul de a stabili in ce masura stra­tegia de implementare intocmita in 2006 mai raspunde realitatii economice actua­le.

„Ram­bursarea cererilor de finantare cu ter­men depasit se va face potrivit unui gra­fic ce va tine cont, in primul rand, de or­dinea in care au fost depuse cererile, dar, in acelasi timp, se incearca si respec­tarea terme­nu­lui pentru cererile noi”, a ex­plicat Zevedei. In ceea ce priveste platile pentru prefi­nan­tarile si cererile de finantare pe pro­gra­mele de burse doctorale, Cosmin Me­leca a declarat ca acestea se vor face la 1 aprilie.

Sursa : financiarul.com