StiriONG – Cum influenteaza noile prevederi ale Codului Muncii activitatea ONG-urilor ?

0

articol din “ACTUALITATEA”

Noi prevederi in Codul Muncii, intrate in vigoare de la data de 1 mai 2011, aduc unele schimbari legislative care afecteaza si activitatea organizatiilor si fundatiilor. Consilierul juridic Octavian Rusu pune la dispozitia cititorilor StiriONG.ro cele mai importante informatii privind aceste prevederi cu impact asupra ONG-urilor.   

Conform noilor prevederi, angajatorii au dreptul sa stabileasca obiective de performanta si criterii de evaluare, atunci cand fac angajari. Pe baza acestora se vor putea face si concedierile, fie ele individuale sau colective. Angajatorii sunt obligati sa-i informeze pe angajati in privinta fisei postului. 

Perioada de proba a fost extinsa la cel mult 90 de zile calendaristice, in cazul functiilor de executie, si 120 de zile in cazul functiilor de conducere, iar perioada de preaviz a fost extinsa, de la 15 la 20 de zile pentru functiile de executie si de la 30 de zile la 45 de zile pentru manageri.

Durata maxima a contractului de munca pe perioada determinata a fost prelungita de la 18 la 36 de luni si au fost eliminate unele restrictii privind dreptul de a incheia astfel de contracte.

Daca firma trece printr-o perioada dificila, angajatorul are dreptul sa reduca saptamana de lucru la patru zile, micsorand si salariul. Totusi, acest lucru se poate face numai dupa ce a discutat cu sindicatul sau reprezentantii angajatilor. 

Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.

La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.

Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul.

Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.

Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. In situatii stabilite in contractul colectiv de munca aceasta perioada se poate prelungi pana la 12 luni.

Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza.

Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala a caror costuri a fost suportat de Angajator nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.

Octavian Rusu

Consilier juridic

2 Mai 2011