StiriONG – Dezvoltarea capacitatilor comunitatilor roma

0

Joi, 4 martie 2010, a avut loc lansarea oficiala si prezentarea serviciilor disponibile prin proiectul „Dezvoltarea capacitatilor comunitatilor roma”. Proiectul, administrat de consortiul format din Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) si Institutul pentru Politici Publice (IPP), reprezinta componenta nationala a initiativei Project Generation Facility – parte integranta a programului “Making the most of EU funding for Roma Inclusion” sustinut de Open Society Institute.

La lansarea oficiala a proiectului  „Dezvoltarea capacitatilor comunitatilor roma”  au participat actori importanti ai problematicii comunitatilor de romi precum dl. Valeriu Nicolae si Radu Racareanu Centrul de politici pentru romi si minoritati, Ilie Dinca Agentia Nationala pentru Romi, Irina Matei AMPOSRDU, Catalin Manea, Partida Romilor, Iulian Stoian Alianta Civica a Romilor, Iuliana Topoleanu AMPOR, Daniela Tarnovschi Fundatia SOROS, Dan Jurcan Directia  de Strategii Guvernementale, Sergiu Tara Asociatia Comunelor din Romania, Mihai Staicu Asociatia  Municipiilor. etc. 

Principalele servicii ce urmeaza a fi furnizate de catre Consortiu in acest an, comunitatilor  interesate sunt:

  1. Facilitare comunitara pentru identificarea celor mai bune idei de proiecte generate chiar din comunitatile romilor care pot fi dezvoltate ulterior in aplicatii pentru fonduri structurale;
  2. Asistenta tehnica de specialitate pentru administratia publica locala interesata in dezvoltarea de strategii locale adaptate la obiectivele de interes pentru comunitatea de romi;
  3. Programe de formare profesionala pentru reprezentanti ai comunitatii de romi in vederea cresterii capacitatii si expertizei in domeniul managementului de proiecte si al managementului organizational astfel incat sa poata deveni agenti de dezvoltare locala.
  4. Asistenta in elaborarea chiar de catre comunitatile romilor a unor proiecte pentru finantare din fonduri structurale, care sa contina explicit obiective de incluziune a romilor.

Aceasta conferinta s-a dovedit de bun augur pentru ca in dezbateri s-au punctat probleme cu care se confrunta initiatorii de proiecte cu finantare din fondurile structurale, obstacolele pe care le au autoritatile publice locale si organizatiile comunitare mici, din comunitati sarace in accesarea acestor fonduri, asigurarea co-finantarii si a fluxului de numerar necesare, modalitati prin care autoritatile de management si autoritatile publice centrale pot veni in sprijinul comunitatilor sarace pentru a asigura accesul mai bun al acestora la aceste resurse”, declara Stefania Andersen, Coordonatorul actestui proiect din partea FDSC.  

In cadrul conferintei s-a adus in discutie oportunitatea introducerii unor indicatori specifici de monitorizare si evaluare a modului in care comunitatile de romi beneficiaza de programele de finantare cu fonduri structurale si necesitatea ca evaluarile intemediare ale programelor operationale si ale Planului National de Dezvoltare Rurala sa urmareasca si acest aspect. 

S-a insistat de asemenea asupra necesitatii unei comunicari mai eficiente intre organizatiile implicate in dezvoltarea de proiecte pentru comunitatile de romi astfel incat actiunile acestora sa fie complementare, a elaborarii unei noi stategii guvernamentale si definirii unor prioritati de actiune specifice pentru romi in strategiile / planurile concrete de actiune ale ministerelor si ale altor agentii responsabile. 

Project Generation Facility este o initiativa a Open Society Institute Budapesta sustinuta in Romania de FDSC, FRDS si IPP care asigura o interventie complexa la nivelul noilor state membre UE de promovare a incluziunii sociale a romilor prin imbinarea nevoilor specifice ale comunitatilor de romi cu posibilitatile de finantare din fonduri structurale europene. 

Romania este una dintre cele 4 tari europene in care se deruleaza initiativa OSI. Obiectivele interventiei sunt: generarea de proiecte finantabile din fonduri structurale in beneficiul comunitatilor roma, precum si dezvoltarea capacitatilor cetatenilor, comunitatilor si ONG-urilor roma de a activa ca vectori in imbunatatirea situatiei socio-economice si a incluziunii sociale a romilor.