StiriONG – “Drepturile copiilor si tinerilor cu handicap fizic – intre deziderat si realitate”

0
drepturile-copiilor-si-tinerilor-cu-han-3280t-6196326

In perioada 29 – 30 iulie 2010 la Rin Grand Hotel Bucuresti a fost organizata Conferinta Nationala „Drepturile copiilor si tinerilor cu handicap fizic – intre deziderat si realitate” organizata de catre Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic – Romania (ASCHF-R), in cadrul proiectului cu titlul „Cunoaste lumea mea!”, proiect finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE), Fondul pentru Organizatii Neguvernamentale, Runda II, Componenta: Incluziune sociala si acces la serviciile sociale, proiect finantat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic.

In cadrul conferintei a fost dezbatuta situatia respectarii drepturilor copiilor si tinerilor cu handicap fizic.

Conform unui studiu realizat de catre ASCHF-R in perioada februarie – mai 2010 la nivelul a 9 judete in randul familiilor care au in ingrijire copii si tineri cu handicap fizic s-a constatat ca:

In Romania drepturile copiilor si tinerilor cu hadicap fizic sunt grav incalcate in ceea ce priveste educatia, asistenta medicala, accesibilizarea spatiilor publice, dreptul la asistent personal, integrarea profesionala a tinerilor cu handicap.

La conferinta au participat reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, ai societatii civile si ai mass-media, specialisti.

In cadrul conferintei au fost discutate aspecte legate de respectarea drepturilor copiilor si tinerilor cu handicap fizic si identificate ca solutii:

In ce priveste educatia: integrarea mai multor copii si tineri in diverse forme de scolarizare; scolarizarea la domiciliu pentru unii dintre copii nedeplasabili; orientarea scolara si profesionala adecvata a copiilor; promovarea modelelor de bune practici; informarea permanenta a cadrelor didactice; pregatirea adecvata a cadrelor didactice; un mai bun management al scolilor (repararea lifturilor acolo unde exista, plasarea claselor in care sunt copii cu handicap fizic la parterul cladirilor, intretinerea accesibilizarilor existente, construirea de accesibilitati acolo unde nu exista); sanctionarea cadrelor didactice acolo unde se constata ca au atitudini discriminatorii; organizarea de activitati comune reprezentanti ai scolilor, ong-urilor, parintilor; adaptarea, dupa caz, a programei scolare, cerintelor, modalitatilor de predare; formarea adecvata a viitorilor specialisti care vor lucra cu persoane cu dizabilitati (asistenti sociali, cadre didactice, psihologi etc.); schimbarea mentalitatii profesorilor, elevilor, parintilor, crearea unei imagini pozitive fata de persoanele cu dizabilitati;

In ce priveste integrarea profesionala a tinerilor cu handicap: adaptarea curriculara la nevoile persoanelor cu dizabilitati; orientarea scolara si profesionala timpurie; colaborarea intre institutii / autoritati si ONG-uri in proiecte comune; organizarea de programe de consiliere, evaluare, pregatire destinate persoanelor cu dizabilitati si angajatorilor; infiintarea, sustinerea si promovarea atelierelor protejate si a unitatilor protejate; infiintarea unor centre pilot pentru: formarea, consilierea in vederea angajarii persoanelor cu dizabilitati; asigurarea mai multor facilitati angajatorilor care angajeaza persoane cu handicap; adaptarea ofertei educationale a scolilor speciale la cerintele pietei fortei de munca.

In ce priveste asigurarea serviciilor sociale pentru copiii/tinerii cu handicap: este necesara infiintarea unor servicii complexe de recuperare, recuperare, respiro, socializare destinate copiilor/tinerilor cu handicap. Este nevoie astfel de servicii sociale primare si specializate precum: asigurarea transportului, centre de zi saptamanale pentru adultii cu handicap, centre de respiro, servicii de planing familial (contraceptie) pentru persoanele adulte cu handicap, terapie ocupationala, servicii de socializare pentru parinti si tineri, ateliere vocationale, servicii de formare a abilitatilor de viata independenta, consiliere pentru parinti, etc. finantarea serviciilor sociale existente astfel incat sa raspunda nevoilor beneficiarilor; acordarea de finantare, din partea statului, pentru infiintarea de noi servicii sociale; introducerea unor noi servicii in nomenclatorul serviciilor sociale.

In ce priveste asigurarea serviciilor medicale: serviciul medical destinat persoanelor cu dizabilitati trebuie sa fie nu numai unul medicamentos ci unul integrat; serviciile de recuperare destinate persoanelor cu dizabilitati nu acopera toate nevoile beneficiarilor iar acestea trebuie sa existe in toate judetele; este necesar ca toate medicamentele destinate persoanelor cu dizabilitati sa fie compensate;    tratamentele stomatologice ar trebui compensate pentru persoanele cu dizabilitati; in centrele de recuperare ar trebui sa existe si cate un cabinet stomatologic; este necesara respectarea termenelor legale pentru aprobarea si distribuirea dispozitivelor medicale; ar putea fi infiintate cabinete stomatologice mobile care sa se deplaseze la domiciliul persoanelor cu dizabilitati; un mai bun management al unitatilor sanitare, crearea si intretinerea accesibilitatilor; plasarea cabinetelor destinate copiilor / tinerilor cu handicap in zone accesibilizate; schimbarea mentalitatilor, consilierea si informarea personalului medical.

In ce priveste accesibilizarea spatiilor publice: accesibilizarea tuturor spatiilor publice si intretinerea accesibilitatilor existente; respectarea standardelor la realizarea accesibizarilor; sesizarea Inspectoratului de Stat in Constructii cu privire la nerespectarea standardelor privind accesibilizarea

In ce priveste acordarea drepturilor asistentilor personali: acordarea tuturor drepturilor salariale asistentilor personali; sanctionarea autoritatilor care nu respecta drepturile asistentilor personali.

In concluzie, se impune realizarea unor eforturi concentrate din partea reprezentantilor statului, a institutiilor si autoritatilor locale si centrale, a organizatiilor neguvernamentale, a specialistilor din diverse domenii pentru asigurarea unui trai decent persoanelor cu handicap si familiilor acestora.