StiriONG – euROpeanul: Principalele motive de respingere a cererilor de finantare

0

articol din “INSTITUTII PUBLICE”

euROpeanul: Cum ati „bifat” la capitolul fonduri de preaderare? Cat de mult conteaza experienta de atunci pentru absorbtia fondurilor de acum?

Liviu Musat: De-a lungul celor aproape noua ani de activitate, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud – Muntenia a gestionat atat programe PHARE, cat si programe finantate de la bugetul de stat. Pana în momentul de fata, prin intermediul gentiei, s-au implementat, cu o rata de succes mai mare de 80%, peste 500 de proiecte, reprezentand finantari de aproximativ 100 de milioane de euro. Beneficiarii proiectelor finantate în regiunea Sud – Muntenia au fost variati, incepand cu mediul privat si terminand cu ONG-urile. In ceea ce priveste administratia publica locala, aceasta a primit finantari pentru proiecte de infrastructura locala si regionala, proiecte privind gestionarea
deseurilor sau destinate serviciilor sociale.

euROpeanul: Din experienta dumneavoastra,unde si care sunt problemele pe care le intampina acum potentialii beneficiari ai fondurilor structurale?

Liviu Musat: Recent am incheiat o runda de seminarii in toata regiunea si am prezentat in cadrul acestora o lista a celor mai frecvente greseli intalnite in intocmirea cererilor de finantare. intr-o ordine oarecare, prima greseala ar fi lipsa unor documente cerute prin Ghidul solicitantului.
Lipsesc acte care dovedesc proprietatea/ dreptul de administrare a infrastructurii/ terenului sau sunt prezentate documente cu perioada de valabilitate expirata,de genul certificate de urbanism, extrase de carte funciara etc. O alta greseala este nerespectarea formatului standard al cererii de finantare. Ar mai fi si proiecte care prevad atat constructii noi, cat si interventii la constructii existente si care au doar studii de fezabilitate, fara a include si documentatii de interventii la constructiile existente. Noua legislatie in domeniu (HG28/2008) nu prevede clar obligativitatea elaborarii atat a studiilor de fezabilitate, cat si a documentatiilor de interventii la constructiile existente. Din acest motiv, aplicantii elaboreaza doar studii de fezabilitate, ceea ce conduce la neconformitatea administrativa a proiectului. Pentru proiectele care presupun atat lucrari la constructiile existente, cat si lucrari de extindere, dosarul cererii de finantare va cuprinde ca anexe studiul de fezabilitate al intregii investitii si documentatia de avizare a lucrarilor de interventii la constructiile existente. Pe urma,sunt motivele de neeligibilitate: imobilele sunt ipotecate sau exista litigii, ori sunt proiecte a caror valoare totala depaseste valoarea totala maxima impusa prin Ghidul solicitantului. Proiectele nu sunt relevante si nu contribuie la realizarea obiectivelor POR, analiza financiara este gresit efectuata sau proiectul nu este sustenabil. Pe langa aspectele de mai sus,solicitantii intampina probleme in completarea cererilor de finantare la punctele ce tin de egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila si eficienta energetica si tehnologia informatiilor. Ar trebui sa existe anumite linii directoare clare in ceea ce priveste aceste teme.

Sursa: euROpeanul