StiriONG – Facilitati de accesare a fondurilor structurale pentru institutii de invatamant, primarii, institutii de cercetare

0

OUG nr. 9/2010 permite FNGCIMM SA sa sustina accesarea creditelor bancare destinate implementarii unor proiecte pe domenii prioritare pentru economia romaneasca.

In cadrul “Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României”, Fondul poate sa acorde garantii, incepand din data de 29 martie 2010, in numele si contul statului, beneficiarilor eligibili, pentru creditele de cofinantare accesate, credite ce pot ajunge la 15% din valoarea totală a proiectului.

In categoria beneficiari ai programului de sprijin se incadreaza: unitati administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe), instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate, institute de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate, operatori regionali de servicii de alimentare cu apă şi canalizare (societati comerciale, regii autonome), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale programului de sprijin şi condiţiile din normele de creditare ale finanţatorului şi care solicită şi primesc finanţari din partea acestuia.

Garantia acordata nu poate depasi 80 % din creditul aprobat, în euro sau în lei, în cadrul programului de sprijin, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului de sprijin în baza contractului de credit.

Garantia se va acorda pe toata durata creditului, care va avea o perioada de tragere de maximum 4 ani, timp în care beneficiarul finanţării garantate în cadrul programului de sprijin va utiliza finanţarea conform tranşelor stabilite cu finanţatorul prin contractul de credit.
Solicitarea beneficiarilor se va depune la sediul central al FNGCIMM sau la una dintre sucursalele ori reprezentanţele sale.