StiriONG – Finantare prin POS Mediu de la Ministerul Mediului, in domeniul protectiei naturii

0
finantare-prin-pos-mediu-de-la-ministeru-1542t-1840795

Ministerul Mediului, in calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu, lanseaza cea de-a treia sesiune de selectie de proiecte in domeniul protectiei naturii, in vederea acordarii de asistenta financiara nerambursabila in cadrul Programului Operational Sectorial “Mediu” (POS Mediu).

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie elaborate in concordanta cu obiectivele si strategia de finantare aferente Axei Prioritare 4 – “Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii” a programului operational.

Ministerul Mediului a postat pe pagina sa de Internet (http://www.mmediu.ro) Cererea de finantare (Formularul de aplicatie) si Ghidul Solicitantului, ultimul document continand detalii cu privire la conditiile de accesare a finantarii, precum si instructiuni de completare si depunere a cererilor de finantare.

Propunerile de proiecte pot include urmatoarele categorii de activitati eligibile:

* elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor si a masurilor de management al ariilor naturale protejate si alte activitati conexe (activitati preliminare masurilor concrete de investitii sau conservare);

* investitii in infrastructura pentru uz public orientata spre protectia si gestionarea mediului in ariile protejate;

* activitati privind mentinerea si imbunatatirea starii de conservare favorabila a habitatelor si speciilor;

* activitati de consultare, constientizare si informare;

* activitati de instruire si cresterea capacitatii institutionale de gestionare a retelei de arii naturale protejate.

Data limita de transmitere a proiectelor este 25 ianuarie 2010, orele 16,00.

Pentru informatii suplimentare si pentru depunerea cererilor de finantare, solicitantii se vor adresa Organismului Intermediar pentru POS Mediu din cadrul fiecarei regiuni in care este localizat proiectul (informatii disponibile in Ghidul Solicitantului).

In cazul in care proiectul vizeaza o arie protejata a carei intindere depaseste granitele unei regiuni, solicitantul va depune cererea de finantare la Organismul Intermediar din regiunea in care se afla sediul administratiei ariei naturale protejate. In cazul in care aria vizata de proiect nu are constituita structura de administrare/custodie, iar intinderea acesteia depaseste granitele unei regiuni, solicitantul va depune cererea de finantare la Organismul Intermediar din regiunea pe teritoriul careia se afla cea mai mare suprafata a ariei naturale protejate pentru care se solicita finantare. Pentru clarificari, solicitantii se pot adresa Organismului Intermediar din Regiunea respectiva sau Autoritatii de Management pentru POS Mediu [email protected]

Depunerea proiectelor se va face pana la data limita mentionata mai sus, iar procedura de evaluare va incepe imediat dupa depunerea acestora la Organismele Intermediare.

Solicitantii vor fi informati in scris asupra rezultatelor selectiei de proiecte.