StiriONG – Finantari de 550.000 € ratate din cauza evaluarii discretionare a proiectelor

0

articol din “INSTITUTII PUBLICE”

finantari-de-550-000-ratate-din-cauza-2994t-5529926

Doua proiecte care ar fi putut primi finantari europene ne­ram­bur­sa­bile de aproape 2,4 mi­lioa­ne de lei (peste 550.000 de eu­ro) au fost respinse din motive discriminatorii, intr-un caz, si din cauza nerespectarii procedurii legale de catre autoritati, in cel de-al doilea caz. O organizatie neguvernamentala si o firma au irosit resurse financiare importante, timp si energie din cauza obstacolelor impuse de autoritati.

Primul caz este cel al Asociatiei Spor­tive „Rugby Club Ariesul Cluj“, care a de­pus la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura proiectul „Baza spor­tiva SPARTA“ pe Masura 3.2.2 „Renova­rea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale“, din cadrul Progra­mului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), la licitatia de proiecte M322-01/09. Proiectul, in valoare totala de 2.604.033 de lei, din care valoarea ajuto­rului nerambursabil solicitat este de 2.059.375 de lei, a fost demarat dupa ce in prealabil firma de consultanta Hygia Consult, din Turda, a solicitat Ministe­rului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR), in data de 12.01.2009, o clari­ficare privind eligibilitatea solicitantului si a proiectului intrucat a considerat neclar Ghidul de finantare. Cum enu­me­rarea actiunilor/activitatilor eligibile nu era una exhaustiva, ci doar exempli­ficativa, a fost asteptat raspunsul autori­tatilor. Acesta a venit doua zile mai tar­ziu, fiind favorabil: „Atat beneficiarul, cat si activitatea propusa in proiect sunt eligibile“ – asa cum era de asteptat avand in vedere ca este vorba despre o organi­zatie neguvernamentala (ONG), cate­go­rie enumerata printre potentialii benefi­ciari ai masurii, si ca activitatea propusa in proiect urma sa se desfasoare in mediul rural. La pregatirea proiectului s-a lucrat aproximativ cinci luni, iar co­sturile pentru obtinerea de avize, acor­duri si intocmirea documentelor anexate cererii de finantare s-au ridicat la 15.000 de euro.

Dupa aproximativ 10 luni de evaluare, timp in care a fost parcursa intreaga procedura, s-a raspuns si la solicitarile de informatii suplimentare in termen si s-a facut si vizita pe teren, MADR a trimis o notificare de respingere a proiectului in care se arata sumar ca acesta este neeligibil (dupa evaluarea si selectia de catre Comitetul de Selectie a Raportului de Selectie din data de 14 mai 2010), desi eligibilitatea solicitantului si a proiectului este a doua etapa in procesul de selectie. „Motivatia respingerii este profund incorecta, deoarece solicitantul este un ONG, o categorie eligibila de beneficiari, fapt confirmat si prin prima adresa primita de la MADR, iar proiectul era prevazut sa fie realizat in spatiul rural“, a declarat pentru „Financiarul“ Ciprian Morcan, managerul proiectului si, tot­odata, manager general Hygia Consult.

Cel de al doilea caz este acela al proiectului „Dezvoltarea si modernizarea capacitatii de productie la TAF&CO INVEST SRL“, depus in data de 9.06.2009 in cadrul apelului de proiecte „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, A2 – Sprijin financiar de pana la 1.075.000 de lei pentru intreprinderi mici si mijlocii, din Programul Operational Sectorial Cre­sterea Competitivitatii Economice. Proiec­tul in valoare totala de 623.856 de lei (ajutorul nerambursabil solicitat este de 312.280 de lei) a fost respins, la 1 oc­tom­brie 2009, de Organi­smul Intermediar (OI) pentru IMM-uri, din cadrul Mi­nisterului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, insa fara respectarea procedurii, respectiv fara solicitarea de clarificari care, in acest caz, erau obligatorii anterior pronuntarii privind declararea eligibilitatii sau neeli­gi­bilitatii. Asta intrucat respingerea nu avea ca motivatie niciunul dintre criteriile de transmi­tere care ar fi condus la respingere automata a proiectului (inducerea grava in eroare a OI sau a comisiilor de evaluare si selectie, prin fur­nizarea de informatii incorecte cu privire la conditiile de eligibilitate sau omiterea furnizarii acestora, incercarea de a obtine informatii confidentiale sau de a influenta co­mi­siile de evaluare si selectie sau OI).

„In urma acestei respingeri am depus contestatie si pentru a ne asigura ca va ajunge in termen si pentru a avea conformitatea continutului am optat pentru a o transmite printr-un executor ju­de­catoresc. In ciuda ace­stui fapt, Organismul Inter­mediar pentru IMM-uri a sustinut ca nu a primit contestatia si la in­sis­tente ulterioare ne-a primit contestatia pe fax, de aceasta data fara a mai tine cont de procedura, dar au facut acest lucru doar pentru a ne da din nou un raspuns negativ, fara a tine cont de argumetele noastre din contestatie, desi fundamentate si pertinente, si cu depasirea termenului in care trebuia sa primim raspuns la contestatie. Am depus contestatia in 22.10.09 si am primit raspuns in 3.12.2009, desi termenul de ra­spuns era de maximum 10 zile calendaristice“, spune Ciprian Morcan, managerul pro­iectului.

 Cinci obstacole majore in calea accesarii fondurilor nerambursabile:

*lipsa transparentei in procesul de evaluare si selectie a proiectelor care ar trebui sa convinga de existenta unui cadru just si competitiv in acest proces, la finele caruia sa primeasca finantare cele mai bune si fezabile proiecte;

*lipsa consecventei si a raspunderii persoanelor implicate in procesul de evaluare si selectie si respectul pentru munca si resursele implicate atat din partea solicitantilor, cat si a firmei de consultanta;

*deficiente in elaborarea Ghidului solicitantului pentru Masura 3.2.2, intrucat nu se acorda egalitate de sanse intre categoriile aflate pe lista beneficiarilor eligibili din cauza punctarii discriminatorii a unei intregi categorii (un proiect oricat de bun, daca avea ca solicitant un ONG, nu putea sa obtina decat maximum 45 din cele 100 de puncte);

*nerespectarea procedurii chiar si atunci cand aceasta este clara si refuzul de a lua unele masuri corective, atunci cand se solicita acest lucru si sunt aduse dovezi in acest sens;

*hartuiala birocratica dovedita prin insistenta cu care se analizeaza forma documentelor depuse, si nu continutul;

Consecinte –  pierderile financiare mari atat pentru solicitanti, cat si pentru consultant, cu riscul blocarii activitatii si ajungerii in pragul falimentului, imposibilitatea intocmirii oricarei previziuni datorita nerespectarii termenelor, intr-o perioada oricum instabila economic, si  descurajarea potentialilor beneficiari.

Sursa: financiatul.ro