StiriONG – Fonduri ne-rambursabile pentru zonele protejate din Oltenia

0

articol din “INSTITUTII PUBLICE”

ONG-urile si firmele pot deveni administratoare ale zonelor protejate din Oltenia si pot accesa fonduri UE ne-rambursabile de pana la 25 de milioane de euro pe proiect.

Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate pentru finantarea Axei IV a POS de Mediu sunt de 215 milioane de euro, dintre care 172 de milioane de euro de la FEDR si circa 43 de milioane de euro – cofinantare de la bugetul de stat. Important de retinut este ca in cadrul POS Mediu nu exista limite de finantare pe proiect, in afara de cele din regulamentul de finantare din FEDR – teoretic, proiectele pot fi finantate nerambursabil cu sume de pana la 25 de milioane de euro.

Atribuirea in custodie a ariilor protejate se face conform Ordinului MMP nr. 1533/2008 – unde gasim criteriile in baza carora solicitantii sunt declarati castigatori. Dosarele pentru atribuirea ariilor naturale protejate trebuie sa contina urmatoarele documente: cerere scrisa; statutul, actul de infiintare, actul constitutiv sau hotararea judecatoreasca de constituire, dupa caz, cazierul fiscal, prezentarea detaliata a obiectului de activitate, declaratie autentica pe propria raspundere a reprezentantului persoanei juridice, din care sa reiasa ca nu se afla in procedura de insolventa, faliment sau orice forma de reorganizare judiciara, declaratie autentica pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu a fost condamnata definitiv de o instanta de judecata pentru savarsirea de infractiuni sau contraventii prevazute de legislatia privind protectia mediului, CV al personalului implicat in exercitarea administrarii; descrierea capacitatilor tehnice existente destinate administrarii ariei naturale protejate (sediu, terenuri, minimum un autovehicul, birotica, mobilier, utilaje si unelte etc.); o propunere de plan de actiune pentru exercitarea administrarii ariei naturale protejate; angajamentul privind bugetul care se aloca anual, destinat exclusiv functionarii structurii de administrare, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe categorii de cheltuieli; regulamentul de organizare si functionare a structurii de administrare. Persoana juridica este eligibila daca indeplineste mai multe conditii, printre care capacitati tehnice de administrare, capacitate stiintifica si financiara. O comisie alcatuita la nivel local evalueaza dosarele si desemneaza castigatorii.

Sursa: gds.ro