StiriONG – Guvernul a aprobat Programul de Convergenta 2009-2012

0

articol din “INSTITUTII PUBLICE”

guvernul-a-aprobat-programul-de-converge-2382t-8770532

Programul de Convergenta prevede un set cuprinzator de masuri de politica economica pentru corectarea deficitului bugetar, precum si pentru eliminarea carentelor structurale care afecteaza competitivitatea economiei si progresul in domeniul convergentei reale.

Actualizarea Programului de Convergenta a luat in considerare ultimele evolutii ale mediului economic intern si international si s-a bazat pe cadrul legislativ in vigoare, precum si pe prevederile bugetului aprobat pe anul 2010.

Editia a patra a Programului de Convergenta arata intentia Romaniei de a evita depasirea limitei de 3% din PIB a deficitului bugetar pe termen mediu. Strategia bugetara a Guvernului urmareste intarirea increderii pietelor financiare si stabilitatea finantelor publice pe termen scurt si mediu, prin promovarea unei combinatii de masuri coerente care sa conduca la o ajustare a deficitelor bugetare, la o diminuare a nevoii nete de finantare a sectorului guvernamental in conditiile alocarii unui nivel ridicat de resurse pentru investitiile publice.

Angajamentul de adoptare a monedei euro la 1 ianuarie 2015 este mentinut si reprezinta o ancora importanta in promovarea reformelor bugetare si structurale necesare cresterii flexibilitatii economiei romanesti.

Una din provocarile asumate de politica fiscala in perioada prognozata este reconcilierea obiectivului privind indeplinirea criteriului nominal de convergenta bugetara intr-un mod sustenabil, cu masuri necesare limitarii efectelor crizei economice si financiare globale asupra economiei romanesti. In acest sens, obiectivele bugetare sunt indreptate catre atenuarea ciclicitatii economiei, reducerea presiunilor inflationiste si limitarea deficitelor externe.

Programul de Convergenta arata ca in 2012 cresterea economica se va majora de la 1,3% in acest an la 3,7% in 2012, concomitent cu reducerea inflatiei si imbunatatirea ocuparii.

Conform Programului de Convergenta, strategia economica pe termen mediu vizeaza urmatoarele obiective:(a) Reluarea procesului de crestere economica si crearea de noi locuri de munca;(b) Ajustarea deficitului public si a deficitului de cont curent pana la valori la care sa faca posibila finantarea lor si continuarea procesului de dezinflatie;(c) Protejarea categoriilor de populatie care sunt cele mai afectate de criza economica;(d) Imbunatatirea predictibilitatii si performantelor politicii fiscale pe termen mediu si maximizarea si utilizarea eficienta a fondurilor de la Uniunea Europeana;(e) Asigurarea sustenabilitatii finantelor publice pe termen lung;(f) Restructurarea si eficientizarea activitatii administratiei publice;

(g) Implementarea ferma a angajamentelor asumate in cadrul acordului financiar extern multilateral cu Fondul Monetar International, Comisia Europeana, Banca Mondiala, precum si alte institutii financiare internationale.

O componenta esentiala a cadrului macroeconomic al Uniunii Economice si Monetare (UEM) il reprezinta Pactul de Stabilitate si Crestere, prin care tarile membre s-au angajat sa-si imbunatateasca stabilitatea macro-economica si sa-si coordoneze politicile economice. Pactul de Stabilitate si Crestere a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1999 si cuprinde un cadru de reguli cu elemente atat de prevenire, cat si corective care sa asigure sustenabilitatea finantelor publice.
Pentru implementarea Pactului s-a stabilit ca fiecare tara membra UE sa elaboreze anual un program national care sa evidentieze politicile economice ce vor fi promovate pentru imbunatatirea calitatii finantelor publice si pentru o crestere economica sustenabila.

Programul de convergenta este un program multianual care fundameanteaza si evidentiaza calitatea si consistenta politicilor macroeconomice de crestere si stabilitate economica si bugetara, dar si a perspectivelor de convergenta reala si nominala a statelor membre care nu au aderat la moneda euro. In conformitate cu cerintele Comisiei Europene, Programul de Convergenta se actualizeaza anual si se transmite, spre analiza, la Comisia Europeana.

Sursa: Guvernul Romaniei