StiriONG – Instrument de stabilitate, componenta de pregatire in eventualitatea unei crize (sprijin pentru parteneriate in vederea consolidarii pacii, organizarea de mese rotunde)

0

Obiectivele acestui program sunt:

  • Consolidarea dialogului cu societatea civila, prin finantarea meselor rotunde, care ar permite actorilor societatii civile sa ia initiativa pro-activa in furnizarea de consultanta politica institutiilor UE in probleme relevante;
  • Consolidarea capacitatii de a anticipa si a raspunde la situatii de criza a institutiilor UE, prin intermediul unui parteneriat cu si intre specialistii societatii civile la nivel de politica UE.

Solicitanti eligibili

Solicitantii pot fi organizatiile nonguvernamentale cu experienta de lucru pe mediere, reconciliere, demobilizare / reintegrare a fostilor combatanti, abordarea utilizarii ilicite, precum si accesul la arme de foc.Acestia pot actiona individual sau cu organizatii partenere.

Activitati eligibile

Actiunile finantate sunt cele care ajuta organizatiile sa ia initiativa de a furnizara consultanta politica pentru institutiile UE privind prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor si construirea pacii.

Conditii de finantare

Valoarea totala fondurilor puse la dispozitie in cadrul prezentei cereri de propuneri este de 525 000 EUR.
Orice grant acordat nu trebuie sa depaseasca 40.000 EUR. Un grant nu poate fi mai mic de 20% din costurile eligibile totale ale proiectului.

Durata initiala planificata a unei actiuni nu poate fi mai mica decat 3 luni si nici nu poate depasi 12 luni.