StiriONG – Masa rotunda „Romania si Republica Moldova – Impreuna pentru dezvoltare Rolul Parlamentelor, Guvernelor si societatii civile din cele doua tari”

0

articol din “INSTITUTII PUBLICE”

masa-rotunda-romania-si-republica-moldo-3695t-8400361

In data de 8 decembrie 2010 a avut loc la Palatul Parlamentului din Bucuresti masa rotunda cu tema Romania si Republica  Moldova – Impreuna pentru Dezvoltare, eveniment organizat de Asociatia pentru Dezvoltarea Organizatiei – SAH ROM, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania (FOND) si World Vision Romania. Evenimentul s-a bucurat de prezenta reprezentantilor din cele doua tari – membri ai Parlamentelor, ministere, ambasade, organizatii neguvernamentale, media si mediul academic.

Scopul acestei mese rotunde a fost de a consolida dialogul cu privire la politica Romaniei de cooperare pentru dezvoltare internationala si obiectivele sale ce vizeaza Republica Moldova. In urma acestei intalniri, reprezentantii din ambele tari au evidentiat o serie de recomandari pentru imbunatatirea asistentei pentru dezvoltare alocate de Romania catre unul dintre statele sale prioritare, Republica Moldova.

— Recomandari —

•  Este nevoie de sprijinul Parlamentului pentru imbunatatirea cadrului legislativ privind politica nationala de cooperare pentru dezvoltare, care sa permita acordarea asistentei directe si elaborarea unor proceduri concrete referitoare la evaluarea si monitorizarea proiectelor de asistenta pentru dezvoltare.

•  Ministerul roman al Afacerilor Externe, in calitate de coordonator al politicii nationale de cooperare pentru dezvoltare, trebuie sa puna accent mai mare pe acordarea de asistenta bilaterala si scaderea procentului de asistenta multilaterala acordata prin intermediul institutiilor internationale.

•  Romania trebuie sa elaboreze, cu consultarea diferitilor actori relevanti din cele doua tari, o Strategie de asistentă pentru Republica Moldova cu scopul de a creste previzibilitatea asistentei oferite si transparenta procedurilor, care sa sprijine prioritatile de dezvoltare ale Republicii Moldova.

•  Prin aprobarea programului de asistenta tehnica si financiara nerambursabila in valoare de 100 milioane de euro, Romania a devenit unul dintre donatorii importanti din Republica Moldova.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului gestioneaza 11 programe de cooperare teritoriala europeana la care participa si Romania, programe care se deruleaza atat la granitele interne, cat si la granitele externe ale Uniunii Europene , precum si programul de asistenta tehnica si financiara nerambursabila alocat pentru Republica Moldova. Pentru asigurarea coerentei politicii de cooperare pentru dezvoltare a Romaniei, precum si pentru o mai buna corelare a politicii nationale in domeniu cu politicile europene de promovare a cooperarii transnationale, ar trebui sa existe o mai buna coordonare intre Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe de o parte, si intre cele doua ministere si ceilalti actori ai societatii din cele doua tari (organizatiile neguvernamentale, sectorul de afaceri, mass media, mediul academic). Parlamentele celor doua tari pot juca un rol foarte important in asigurarea coerentei, transparentei si eficientei utilizarii acestor fonduri.

•  Trebuie imbunatatit cadrul metodologic de acordare a asistentei oficiale pentru dezvoltare, prin elaborarea unor proceduri cu privire la raportare, monitorizare, sisteme de indicatori, modalitati de plata, tipuri de activitati (ex. asistenta tehnica, proiecte investitionale, suport bugetar), achizitii sau contractarea consultantilor.

•  Societatea civila din cele doua tari trebuie sa se asigure ca eforturile Romaniei nu urmaresc doar investitiile in infrastructura sau cresterea economica a Republicii Moldova – privita ca un mijloc de combatere a saraciei, ci si munca decenta, drepturile omului, parteneriatul cu societatea civila si sectorul privat, crearea de noi locuri de munca, mediul inconjurator si accesul la tehnologie.

•  Republica Moldova a beneficiat de asistenţa acordată de donatorii internaţionali, insa de cele mai multe ori aceasta nu se plia pe nevoile reale ale tarii (au fost replicate proiecte care funcţionau in alte tari). Astfel, Republica Moldova trebuie sa isi defineasca o agenda de lucru reala si coerenta, sa identifice solutii concrete si sa isi creeze o viziune pentru viitor. Republica Moldova are nevoie foarte mult de asistenta tehnica si expertiza, dar de asistenta care sa fie acceptata, dorita si utilizata.

•  Populatia trebuie informata cu privire la semnificatia cooperarii pentru dezvoltare si rolul si pozitia Romaniei in acest context; trebuie implicati cat mai multi actori, inclusiv reprezentantii mediului de afaceri.

•  Guvernul Romaniei ar putea sa se orienteze spre un program de stimulare financiara a mediului privat in vederea sustinerii investitiilor in Republica Moldova, realizandu-se astfel si un transfer de know-how.

•  Societatea civila reprezinta o constanta atunci cand contextul politic variaza si este necesara o mai mare investitie în sprijinirea organizatiilor neguvernamentale sau a altor forme de asociere.

•  Este necesara o mai buna fructificare a resurselor deja existente (programele transfrontaliere, desi exista probleme in gestionarea acestora), a mobilitatii oamenilor si a schimburilor de idei.

•  Valoarea adaugata a Romaniei pe piata de cooperare pentru dezvoltare este legata de experienta tranzitiei – trebuie sa reflectam asupra a ceea ce a functionat si asupra esecurilor.

Domenii posibile de cooperare intre Romania si Republica Moldova: interconectarea infrastructurilor de transport, gaz, electricitate… din cele doua tari; suport pentru alinierea la standardele europene si implementarea standardelor de calitate; asistenta pentru dezvoltare rurala; asistenta tehnica si financiara pentru identificarea si implementarea proiectelor de dezvoltare regionala; intarirea capacitatii ONG-urilor locale in vederea  identificarii, elaborarii si implementarii unor proiecte comune;  dezvoltarea capacitatilor institutiilor de dezvoltare regionala.

Mecanismele de finantare propuse: sprijin direct si prin intermediul Agentiilor de Dezvoltare Regionala; prin intermediul ONG-urilor, care pot acorda sprijin administratiei publice locale pentru scrierea proiectelor, dezvoltarea strategiilor locale, imbunatatirea legislatiei si a sistemului de decizie publica.