StiriONG – Masura anticriza: Proiectele din FSE suportate integral de Uniunea Europeana

0
masura-anticriza-proiectele-din-fse-sup-1780t-3305874

CE a prezentat masurile vizand simplificarea anumitor reguli de administrare a politicii de coeziune, iar in contextul actua­lei crize economice, obiecti­vul acestei actiuni este de a sprijini economia europeana, imbunatatind conditiile pentru lansarea unui numar sporit de proiecte destinate regiunilor. Una dintre masurile “anticriza” este rambursarea integrala de catre Comisia Europeana a costurilor declarate de statele membre pentru proiectele finantate din Fondul So­cial European (FSE) in 2009 si in 2010. 

Modificarile anuntate vizeaza facili­tarea punerii in aplicare a 455 de pro­grame din sfera politicii de coeziune pre­vazute pentru 2007-2013, reprezen­tand investitii totale de 347 de miliarde de euro, adica peste o treime din bugetul comunitar. Obiectivul este de a accelera fluxul investitiilor dirijate in principal spre cei care realizeaza proiecte si spre cetatenii cei mai afec­tati de criza din regi­u­nile Europei. De asemenea, trebuie tinut cont de impactul cri­zei asupra fi­nantelor publice ale statelor si regiu­ni­lor, care intampina difi­cultati in co­­­finan­ta­rea investi­ti­ilor europene. Mai exact, Co­misia obser­va un de­maraj lent al marilor proiecte de infra­struc­tura.

Mo­difi­ca­rile introduse clari­fica anumite nor­me si simplifica adminis­tra­rea de zi cu zi a fondurilor europene. Iata rezu­matul principalelor masuri: in 2009 si in 2010, in cadrul masurilor „anti­criza”, Co­misia va putea rambursa, la ce­rerea sta­te­lor membre, 100% din costurile publice declarate de acestea, desti­nate pro­iec­telor finantate din FSE. Concret, statelor membre nu li se va solicita sa contribuie cu o co­finantare nationala, ceea ce va permite ac­celerarea realizarii proiectelor de sus­tinere a ocu­parii fortei de munca.

Aceasta optiune nu repune in dis­cutie repartizarea fondurilor intre state­le membre, nici valoarea totala a fon­durilor si nici nu obliga statele membre sa contribuie cu o cofinantare ulterioara.

Sursa: Finantare.ro