StiriONG – NOTA catre potentialii solicitanti de finantare in cadrul domeniului 3.2 din REGIO

0

articol din “INSTITUTII PUBLICE”

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a transmis o nota catre potentialii solicitanti de finantare in cadrul Axei prioritare 3 – “Imbunatatirea infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.2 – “Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

Incepand cu data de 07.11.2008 a intrat in vigoare Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr.559/22.10.2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap (publicat in MO nr.752/07.11.2008).

La data intrarii in vigoare a Ordinului mai sus mentionat se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr.205/2005 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap.