StiriONG – Parteneriate pentru programul “Tineretul in actiune”

0
parteneriate-pentru-programul-tineretu-3026t-9062553

Obiectivele programului

Principalul scop al prezentei cereri de propuneri este de a sustine parteneriatele dintre Comisia Europeana si regiunile, municipalitatile sau ONG-urile europene care vizeaza dezvoltarea sau consolidarea actiunilor, strategiilor si programelor pe termen lung ale acestora in domeniul educatiei non-formale si al tineretului.

Prezenta cerere de propuneri vizeaza sustinerea dezvoltarii parteneriatelor, in special cu organismele regionale sau locale, pentru a:

*incuraja implicarea acestora in activitatile europene din domeniul tineretului si al educatiei non-formale;

*sprijini consolidarea capacitatilor acestora ca organisme active in domeniul tineretului, prin oferirea de oportunitati de educatie non-formala tinerilor si persoanelor care lucreaza cu tinerii;

*promova dezvoltarea de retele durabile, schimbul de bune practici, precum si recunoasterea educatiei non-formale.

 Se vor prefera proiectele care reflecta cel mai bine prioritatile permanente ale Programului “Tineretul in actiune”, si anume:

*participarea tinerilor;

*diversitatea culturala;

*cetatenia europeana;

*incluziunea tinerilor cu mai putine oportunitati.

Mai mult decat atat, se vor prefera proiectele bine structurate, care au o perspectiva pe termen lung si sunt concepute pentru a avea un efect multiplicator si un impact durabil.

 Solicitanti eligibili

Propunerile trebuie depuse de:

*un organism public local sau regional; sau

*un organism fara scop lucrativ, activ la nivel european in domeniul tineretului (ONGE) care are orga­nizatii membre in cel putin opt tari participante la programul “Tineretul in actiune”.

 Daca proiectul indica faptul ca programul de activitati va fi pus in aplicare in comun cu unul sau mai multi coorganizatori (procedura B), aceasta sau aceste organizatii pot fi:

*organisme publice locale sau regionale; sau

*organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ; sau

*organisme fara scop lucrativ, active la nivel european in domeniul tineretului (ONGE) care au organizatii membre in cel putin opt tari participante la programul “Tineretul in actiune”.

Activitati eligibile

Urmatoarele activitati sunt eligibile in conformitate cu aceasta cerere:

*schimburi de tineri la nivel transnational;

*initiative ale tinerilor la nivel national sau transnational;

*serviciul european de voluntariat;

*formare profesionala si crearea de retele.

Programul de activitati trebuie sa fie demarat intre 1 aprilie 2011 si 1 septembrie 2011.

Programul de activitati se poate derula pe o perioada de 2 ani (24 de luni).

Conditii de finantare

Bugetul total alocat cofinantarii proiectelor in baza prezentei cereri de propuneri este estimat la 1 200 000 EUR.

Subventia maxima alocata fiecarui proiect nu poate depasi 100 000 EUR.

In cadrul parteneriatului, beneficiarul va asigura cofinantarea proiectului in mod egal cu Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura.

Termene limita

Candidaturile trebuie trimise cel tarziu pana la 8 octombrie 2010 la urmatoarea adresa:

 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

“Youth in Action” Programme – EACEA/16/10

BOUR 4/029

Avenue du Bourget 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sursa: finantare.ro