StiriONG – POS Mediu a raspuns plangerii ONG-urilor

0

articol din “ACTUALITATEA”

pos-mediu-a-raspuns-plangerii-ong-urilor-2203t-6591118

POS Mediu a raspuns in 15 februarie 2010 scrisorii trimise in data de 25.10 2009 de catre Coalitia ONG-urilor de monitorizare a FS, privind raportul “30 de sesizari” din cadrul proiectului 112 pentru Fonduri Structrale, prin care se dorea facilitarea colaborarii intre institutiile publice si beneficiari, cu referire la Axa 4. 

Subiectul scrisorii de la POS Mediu este intitulat “Masuri luate cu privire la deficientele semnalate de ONG-uri” si cuprinde referiri la una dintre problemele sesizate de Coalitie: “Eforturile organizatiilor neguvernamentale de a oferi feedback si de a cauta solutii pentru imbunatatirea mecanismenlor de implementare a fonurilor structurale sunt inutile.< Putem spune ca suntem foarte dezamagiti in ceea ce priveste POS Mediu Axa 4, asta deoarece dupa ce am avut o serie de intalniri cu Ministrul Mediului pentru a imbunatati ghidul, nici pana in momentul de fata nu avem ghidul finalizat si forma pe care au postat-o pe site-ul lor avea incluse foarte putine din lucrurile agreate>”.

Demersurile efectuate de AM POS Mediu care se regasesc in document, fac trimitere la scrisoarea pe care Coalitia ONG Natura 2000 a adresat-o in 2009 Autoritatii de Management POS Mediu, referitoare la probleme ale aplicantilor pe Axa 4 si recomandari. In urma acesteia a avut loc o intrevedere intre reprezentantii Coalitiei si ACIS, majoritatea propunerilor fiind discutate si acceptate de catre AM POS Mediu.

Principalele propuneri ale Coalitiei ONG Natura 2000 luate in considerare pentru a 3-a sesiune de propuneri de proiecte:

–          Introducerea, ca si cheltuieli eligibile, a contributiilor salariale suportate de catre angajator: “ Cheltuielile cu salariile, inclusive contributiilor salariale suportate de catre angajat si angajator,(…) sunt eligibile”.

–          Introducerea ca si cheltuieli eligibile, a cheltuielilor de deplasare pentru UIP: “Cheltuielile efectuate de personalul incadrat la nivelul beneficiarului/ partenerului si implicat in managementul si/ sau implementarea operatiunii cu ocazia deplasarilor, pentru transport, cazare si diurnal, sunt considerate eligibile…”

–          Posibilitatile ca partenerii sa poata beneficia de finantare pentru implementarea unor activitati din cadrul proiectului: “ In cazul in care beneficiarul si/ sau patenerul implementeaza ei insisi o parte sau toate activitatile proiectului, ei trebuie sa dovedeasca faptul ca detin personal calificat…”

–          Posibilitaea ca beneficiarul sa poata implementa, in mod direct, activitati din proiect: “In cazul in care beneficiarul si/ sau partnerul implementeaza ei insisi o parte sau toate activitatile proiectului, ei trebuie sa dovedeasca faptul ca detin personal calificat…”

Masurile complete si alte detalii sunt disponibile in documentul atasat mai jos.