StiriONG – Prima solicitare de propuneri in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania

0

articol din “INSTITUTII PUBLICE”

Începând cu data de 15 octombrie 2008, Agentia Nationalã de Dezvoltare din Republica Ungarã, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor din România, lanseazã primul apel de proiecte pentru cele douã axe prioritare aferente Programului de Cooperare Transfrontalierã Ungaria-România 2007-2013. În cadrul acestui apel, cererile de finantare se vor supune procedurii de evaluare într-o singurã etapã – vor fi depuse documentatii complete în termenul limitã prevãzut (30 ianuarie 2009 – data postei), fãrã posibilitatea de a redepune aplicatia decât în cadrul unui alt apel de proiecte. Cererile de finantare vor fi evaluate într-o singurã rundã, devenind astfel posibilã compararea lor si selectarea acelor proiecte care contribuie în cea mai mare mãsurã la obiectivul specific corespunzãtor respectivului domeniu. Domeniile în care se pot depune proiecte sunt: transport, tehnologia informatiei si comunicatiilor, mediu, cooperare transfrontalierã în domeniul afacerilor, cercetãrii si inovãrii, dezvoltare economicã si socialã. Acest apel se adreseazã atât proiectelor care presupun realizarea de studii si strategii, schimburi de experientã, consolidarea parteneriatelor, organizarea de evenimente etc., cât si proiectelor care presupun investitii. Durata maximã de implementare variazã între 12 si 18 luni de la semnarea contractului de finantare, iar sprijinul financiar nerambursabil solicitat trebuie sã se încadreze între 10 000 EUR si 1 500 000 EUR în functie de domeniul si tipul de proiect.

Resursele financiare alocate din FEDR acestui prim apel sunt în valoare 16 746 954 EUR, care vor fi completate de contributiile nationale, totalul însumând 19 702 300 EUR. Din bugetul total al unui proiect, Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã (FEDR) va finanta 85% din totalul costurilor considerate eligible, iar bugetul de stat al fiecãreia dintre cele douã state partenere în program va contribui cu 13% în cazul României, respectiv 10% în cazul Republicii Ungare. Diferenta de pânã la 100% va fi acoperitã de cãtre partenerii din proiect, din contributie proprie.

Pentru ca proiectele sã fie luate în considerare, acestea trebuie, în primul rând, sã aibã impact transfrontalier, respectând cel putin douã din urmãtoarele conditii: sã fie dezvoltat în comun de toti partenerii din proiect, partenerii sã contribuie la realizarea si implementarea proiectului cu resurse umane comune, sã asigure implementarea comunã a proiectului si sã asigure în comun resursele financiare.

Pot solicita finanţare organisme non-profit de drept public sau privat, cum ar fi de exemplu: administraţii publice locale şi asociaţii ale acestora, asociaţii micro-regionale, instituţiile aflate în subordinea acestora, organisme non-profit (biserici, fundaţii, asociaţii, societăţi de interes public), instituţii de învăţământ, camere de comerţ, etc. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să fie implementate în comun, pe teritoriul ariei de frontieră eligibilă, de către parteneri care provin din ambele ţări.

Proiectele trebuie depuse la Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontalierã Ungaria-România 2007-2013 din Budapesta, Republica Ungarã.

În scopul sprijinirii potenţialilor aplicanţi, Secretariatul Tehnic Comun al programului va organiza o serie de Zile informative: 4 noiembrie 2008 – judeţele Csongrád şi Timiş, 5 noiembrie 2008 – judeţele Békés şi Arad, 10 noiembrie 2008 – judeţele Hajdú-Bihar şi Bihor , respectiv 11 noiembrie 2008 – judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare.