StiriONG – Program de cooperare UE-Canada in domeniul invatamantului superior

0
program-de-cooperare-ue-canada-in-domeni-3661t-9315213

Obiectivele generale ale programului si ale prezentei cereri de propuneri constau in promovarea intelegerii reciproce intre popoarele Uniunii Europene si ale Canadei, inclusiv a unei cunoasteri mai bune a limbilor, culturilor si institutiilor acestora, precum si in ameliorarea calitatii resurselor umane in Uniunea Europeana si Canada.

Depunerea cererilor de alocare de fonduri in cadrul prezentei cereri de propuneri este deschisa institutiilor de invatamant superior si institutiilor de invatamant profesional si de formare profesionala. Candidatii eligibili trebuie sa aiba sediul in unul dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Pentru fiecare proiect trebuie sa existe o institutie promotoare in UE si una in Canada, responsabile de depunerea propunerii comune si de gestionarea proiectului.

Aceste institutii promotoare trebuie sa fie institutii de invatamant superior sau de formare profesionala.Consortiul trebuie sa fie format din cel putin patru institutii in total, respectiv doua din UE si doua din Canada. Acestea pot fi institutii de invatamant superior sau de formare profesionala, in conformitate cu cele de mai sus, sau o combinatie a celor doua, in functie de proiect.

De asemenea, una dintre cerinte prevede ca institutiile sa fie din doua state membre ale UE diferite si din doua provincii/teritorii canadiene diferite.

Cele doua tipuri de activitati prevazute in prezenta cerere de propuneri sunt parteneriatele pentru schimburi transatlantice si parteneriatele pentru diplome transatlantice.

Pentru proiectele in cadrul parteneriatelor pentru schimburi transatlantice (TEP) sprijinul este acordat pentru a permite consortiilor UE-Canada care cuprind institutii de invatamant superior si de formare profesionala sa desfasoare programe de studii si de formare profesionala comune si sa favorizeze mobilitatea studentilor si a cadrelor didactice universitare. Sprijinul include asistenta pentru gestionare, burse pentru studenti si membrii corpului academic si administrativ. Durata maxima a proiectelor TEP este de 36 de luni. Descrierea detaliata a activitatilor se gaseste in Ghidul programului la sectiunea 5. RO C 323/20 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.11.2010

Pentru proiectele in cadrul parteneriatelor pentru diplome transatlantice (TDP) sprijinul este acordat pentru dezvoltarea si implementarea programelor privind diplomele mixte/duble sau comune. Sprijinul include asistenta pentru activitatile de dezvoltare si gestionare, burse pentru studenti si membrii corpului academic si administrativ. Durata maxima a proiectelor TDP este de 48 de luni. Descrierea detaliata a activitatilor se gaseste in Ghidul programului la sectiunea 6.

Activitatile in cadrul proiectelor de parteneriate pentru schimburi transatlantice (TEP) sunt prevazute sa demareze la 1 octombrie 2011 si sa se incheie la 30 septembrie 2014.

Activitatile in cadrul proiectelor de parteneriate pentru diplome transatlantice (TDP) sunt prevazute sa demareze la 1 octombrie 2011 si sa se incheie la 30 septembrie 2015.

La evaluarea calitatii globale a propunerilor, se vor aplica urmatoarele doua criterii de atribuire:

Pertinenta proiectului: Criteriul privind pertinenta proiectului reprezinta 30 % din punctajul total acordat pentru calitate.

Calitatea proiectului si modul de gestionare a acestuia: Criteriul de calitate reprezinta 70 % din punctajul total acordat pentru calitate, iar criteriile detaliate de atribuire sunt grupate in trei categorii, dupa cum urmeaza: caracterul inovator si metodologia proiectului (25 %), consortiile din cadrul proiectelor (25 %) si mobilitatea (20 %).

Bugetul UE disponibil pentru cofinantarea proiectelor este estimat la 1 546 000 EUR. Se anticipeaza finantarea, in 2011, a unui numar de aproximativ 2 parteneriate pentru diplome transatlantice (TDP) si 5 parteneriate pentru schimburi transatlantice (TEP). Se prevede ca doua din cinci proiecte TEP vor fi orientate catre formarea profesionala, daca acestea intrunesc conditiile de calitate. Suma maxima de finantare comunitara va fi de 428 000 EUR pentru un proiect de TDP de 4 ani si de 138 000 EUR pentru un proiect de TEP de 3 ani.

Cererile trebuie trimise la urmatoarea adresa: Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura

Cererea de propuneri 2011 UE-CANADA Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 — BOUR 02/17 1140 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Solicitantul canadian trebuie sa trimita cererea la urmatoarea adresa in Canada: Canada-EU Programme for Co-operation in Higher Education, Training and Youth

International Academic Mobility Learning Branch Human Resources and Skills Development Canada 200 Montcalm Street, Tower 2, Ground Floor Gatineau, Québec K1A OJ9 CANADA

Cererile trebuie trimise atat in UE, cat si in Canada. Cererile intocmite in numele institutiei promotoare din UE trebuie trimise Agentiei Executive pentru Educatie, Audiovizual si Cultura pana la 31 martie 2011 cel tarziu. Cererile care poarta stampila postei cu o data ulterioara nu vor fi examinate.

Mai multe informatii: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_canada/funding/call_2011_en.php