StiriONG – Programul Cultura 2007-2013 al UE

0

Obiectivul general al Programului este sa contribuie la punerea in valoare a spatiului cultural comun bazat pe o mostenire culturala similara, prin dezvoltarea cooperarii culturale intre operatorii culturali din statele participante la Program, cu scopul de a incuraja emergenta cetateniei europene.

Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:

Persoanele fizice nu pot solicita finantare.

Solicitantii trebuie sa aiba sediul social / sa fie inregistrati in una din urmatoarele tari participante la Program:

Statele din Balcanii Occidentali (Albania, Bosnia-Hertegovina, Muntenegru) ar putea deveni eligibile cu conditia semnarii unui Memorandum de Intelegere care prevede participarea lor la Program.

Aplicantii trebuie sa aiba surse de finantare sigure si suficiente pentru activitatile propuse pe toata perioada desfasurarii proiectului si sa participe la finantarea acestuia.

Suma finantarii proprii mentionate la venituri in bugetul estimativ este considerata a fi sigura.

Finantarea acordata nu trebuie sa aiba ca scop sau rezultat producerea de profit pentru beneficiar. Profitul este definit ca un surplus al veniturilor fata de cheltuieli. Orice surplus va avea ca rezultat reducerea proportionala a finantarii.

Programul are urmatoarele sectiuni de finantare:

A. Sprijinirea proiectelor culturale

Vor fi finantate proiecte din toate domeniile: patrimoniu, arte vizuale, artele spectacolului, carte si lectura, traduceri literare, proiecte de cooperare cu si in tarile terte.

1. Proiecte multianuale de cooperare

Cofinantarea comunitara se acorda pentru proiectele care cuprind un numar de activitati culturale multianuale care au drept scop realizarea unei cooperari durabile si structurate intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv global comun, bazat pe un acord de cooperare.

Fiecare proiect de cooperare trebuie sa implice cel putin sase operatori culturali din sase tari diferite participante la Program. Aceste proiecte trebuie sa aiba o durata cuprinsa intre trei si cinci ani.

Contributia financiara a Comisiei Europene nu poate depasi 50% din bugetul total eligibil al proiectului si va fi cuprinsa intre 200.000 si 500.000 de euro pe an.

Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura este 1 octombrie in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 31 martie a anului urmator depunerii cererii. Proiectele pot incepe de la data de 1 mai a anului in care a fost anuntat rezultatul selectiei.

Pentru detalii consultati Ghidul Programului.

Documentele pe care trebuie sa le contina dosarul de cerere de finantare pot fi descarcate de pe pagina de internet a Agentiei Executive: http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/strand_1_1/funding_en.htm 

2.1 Proiecte de cooperare

Cofinantarea comunitara se acorda pentru proiectele culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata mai scurta si de o amploare mai mica, al caror obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei cooperari pe termen lung intre operatori culturali.

Fiecare proiect de cooperare trebuie sa implice cel putin trei operatori culturali din trei tari diferite participante la Program.

Aceste proiecte trebuie sa aiba o durata de maxim 24 de luni.

Contributia financiara a Comisiei Europene nu poate depasi 50% din bugetul total eligibil al proiectului si va fi cuprinsa intre 50.000 si 200.000 de euro.

Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura este 1 octombrie in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 31 martie a anului urmator depunerii cererii. Proiectele pot incepe de la data de 1 mai a anului in care a fost anuntat rezultatul selectiei.

Pentru detalii consultati Ghidul Programului.

Documentele pe care trebuie sa le contina dosarul de cerere de finantare pot fi descarcate de pe pagina de internet a Agentiei Executive: http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/strand_1_2_1/funding_en.htm

2.2 Traduceri literare

Lucrarile eligibile sunt operele de fictiune, indiferent de genul literar (romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie, comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau rezidenti ai unei tari participante la Program; limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor participante la Program si limbile moarte (latina si greaca veche).

Finantarea comunitara va fi de minim 2.000 de euro si de maxim 60.000 de euro, suma care va acoperi costurile de traducere, cu conditia ca aceste costuri sa nu reprezinte mai mult de 50% din costurile totale operationale pentru traducerea si publicarea cartii(lor).

NOU: Incepand din acest an, subventia va fi calculata pe baza unei sume fixe pe pagina si pe limba. Tabelul sumelor fixe aplicabile in tarile eligibile, pe limbi, este disponibil in Ghidul Programului.

Finantarea pe baza unui buget estimativ (ca si pana acum) se aplica numai pentru poezie.

Termenul limita pentru depunerea proiectelor de traduceri literare este 1 februarie in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 31 iulie a aceluiasi an iar proiectele pot incepe de la data de 1 septembrie.

Pentru detalii consultati Ghidul Programului.

3. Proiecte de cooperare cu tari terte

Proiectele eligibile sunt cele de cooperare culturala intre tari care participa la Program si tari tertecare au incheiat acorduri de asociere sau de cooperare cu UE, sub rezerva existentei prevederilor care vizeaza domeniul cultural.

Proiecte trebuie sa aiba o durata de maxim 24 de luni si presupun colaborarea dintre minim trei operatori culturali din cel putin trei tari eligibilesi implicarea a cel putin unei organizatii din respectiva tara tertasi / sau activitati culturale derulate in acea tara.

Sunt disponibile fonduri intre 50.000 si 200.000 de euro pe proiect, sprijinul oferit de UE fiind insa limitat la maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Anual, una sau mai multe tari tertesunt selectate si sunt anuntate pe pagina de internet a Agentiei Executive cu cel putin patru luni inainte de termenul limita de depunere a cererilor de finantare, si anume 1 mai in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 30 septembrie a aceluiasi an iar proiectele pot incepe de la data de 1 noiembrie.

Pentru detalii consultati Ghidul Programului.

B. Sprijinirea organizatiilor active la nivel european in domeniul culturii

Prin aceasta sectiune a Programului Culturase cofinanteaza cheltuielile aferente programului de lucru pe termen lung al organizatiilor care au ca misiune un subiect de interes european in domeniul culturii sau ale caror obiective sunt incluse in politica UE din respectivul domeniu.

Sunt eligibile patru categorii de organizatii: ambasadori, retele de advocacy, festivaluri si structuri de sprijin politic pentru Agenda Europeana pentru Cultura.

Organizatiile pot alege intre doua moduri de acordare a finantarii: subventie operationala anuala (in fiecare an, pana in 2013) sau acord-cadru de parteneriat (pe o durata de trei ani, 2011 – 2013).

Sunt disponibile fonduri intre 100.000 si 600.000 de euro, in functie de categoria pentru care se solicita finantare, sprijinul oferit de UE fiind insa limitat la maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Termenele limita pentru depunerea cererilor de finantare este 1 noiembrie in fiecare an pana la finele Programului in 2013 pentru subventiile operationale anuale, respectiv 1 noiembrie 2010 pentru acordurile-cadru de parteneriat pe 3 ani.

Conditiile si criteriile specifice de eligibilitate si de acordare a finantarii pentru fiecare dintre aceste 4 categorii sunt detaliate in Ghidul Programului.

Documentele pe care trebuie sa le contina dosarul de cerere de finantare pot fi descarcate de pe pagina de internet a Agentiei Executive: http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/strand_2/funding_en.htm

C. Sprijinirea activitatilor de analiza si diseminare

Sprijinirea activitatilor de analiza, colectare si diseminare de informatii, de maximizare a impactului proiectelor din domeniul cooperarii culturale

Este oferit sprijin financiar atat pentru activitati de analiza si de diseminare care sprijina strangerea de informatii despre rezultatele proiectelor, raspunzand astfel nevoii de date cantitative solide in sectorul cultural, cat si pentru evaluarea rezultatelor in raport cu obiectivele Programului.

Prin Program se acorda fondurile necesare realizarii de studii si analize in domeniul cooperarii culturale europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale europene. Se are in vedere cresterea volumului si a calitatii informatiilor si datelor disponibile, cu scopul conturarii unor perspective comparative si al dezvoltarii de analize referitoare la cooperarea culturala la nivel european, in special in ceea ce priveste mobilitatea creatorilor si actorilor culturali, circulatia operelor de arta, a produselor culturale si artistice, dar si dialogul intercultural.

De asemenea, Programul sprijina colectarea si diseminarea de informatii si activitati al caror obiectiv este maximizarea impactului proiectelor. Programul promoveaza schimbul de experienta si de bune practici, activitatile de diseminare a informatiilor referitoare la Program, precum si cele referitoare la cooperarea culturala transeuropeana in general.

Pentru detalii consultati Ghidul Programului.

Procedurile de trimitere a propunerilor

Propunerile trebuie trimise folosind formularul oficial de cerere completat in intregime si semnat corespunzator. In viitorul apropiat va fi posibila si depunerea online a cererilor de finantare.

Dosarul de candidatura trebuie sa contina formularul de cerere cu toate anexele si documentele precizate in formular, asa cum au fost cerute, precum si o scrisoare oficiala de insotire a formularului din partea organizatiei solicitante.

Este necesar doar un set de documente originale (formular de cerere plus anexe si celelalte documente solicitate).

Propunerile trimise prin fax sau e-mail sau propunerile scrise de mana nu sunt eligibile.

Propunerile trebuie scrise intr-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene dar, din motive practice si pentru a accelera procedura de evaluare, se recomanda ca cererea sa fie redactata intr-una din cele trei limbi de lucru ale Comisiei Europene (engleza, franceza sau germana).

Propunerile trebuie trimise prin posta (data care se va lua in considerare fiind data expedierii, atestata de stampila postei), printr-un serviciu de curierat rapid (data care se va lua in considerare fiind atestata de chitanta de livrare inregistrata a serviciului de curierat) sau trebuie aduse personal de catre solicitanti nu mai tarziu de orele 16.00 din ziua termenului limita. In acest ultim caz, trebuie obtinuta o confirmare de primire ca dovada a depunerii, care sa fie semnata si datata de catre functionarul departamentului central responsabil cu corespondenta care a preluat dosarul. Acest departament este deschis intre 08:00 si 17:00 de luni pana joi si intre 08:00 – 16:00 vinerea; departamentul este inchis sambata, duminica si cu ocazia sarbatorilor recunoscute de Comisie.

Adresa la care trebuie trimise sau aduse personal cererile de finantare este urmatoarea:

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual & Cultura
Programul Cultura (2007 – 2013)
Avenue du Bourget 1
(BOUR 04/13)
B-1140 Brussels, Belgia 

Pentru mai multe informatii accesati site-ul Programului!