StiriONG – Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala, solara, biomasa, hidro

0

articol din “INSTITUTII PUBLICE”

programul-privind-producerea-energiei-di-2868t-9756835

Obiectul Programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu a proiectelor vizand cresterea productiei de energie din surse regenerabile.

Scopul Programului il constituie: valorificarea resurselor regenerabile de energie: solare, eoliene, hidroenergetice, geotermale, biomasa, biogazul, gazele rezultate din fermentarea deseurilor/namolurilor din statiile de epurare, pentru producerea de energie electrica si/sau termica; imbunatatirea calitatii mediului inconjurator; reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera; utilizarea rationala si eficienta a resurselor energetice primare; conservarea si protejarea ecosistemelor.

Obiectivele Programului sunt: punerea in functiune de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile; dezvoltarea economica a regiunilor in care se efectueaza investitiile; producerea de energie verde si atingerea standardelor de mediu prin diminuarea poluarii; reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare; protectia mediului, prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice; implementarea proiectelor de investitii pentru producerea energiei din surse regenerabile cofinantate din Fondul pentru mediu va contribui la atingerea tintei strategice a Romaniei, respectiv “ponderea energiei electrice produse din aceste surse in totalul consumului brut de energie electrica trebuie sa fie la nivelul anului 2010 de 33%, la nivelul anului 2015 de 35% si la nivelul anului 2020 de 38%”.

Tipuri de proiecte eligibile sunt instalatiile pentru producerea energiei regenerabile (eoliana, solara, biomasa, hidro si geotermala).

Finantarea se acorda in cuantum de maximum 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, pentru intregul teritoriu al Romaniei, cu exceptia cazului in care beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementeaza proiectul in Regiunea Bucuresti-Ilfov, unde finantarea se acorda in cuantum de maximum 40% din valoarea totala eligibila a proiectului si fara a se depasi suma maxima care poate fi acordata unui beneficiar, in cadrul sesiunii de finantare.

Suma maxima care poate fi acordata este de pana la 30 milioane lei pentru fiecare proiect, iar suma alocata sesiunii de finantare, este de 440.000 mii lei. Sesiunea de depunere a proiectelor, etapa a sesiunii de finantare, in perioada 15 iunie – 15 iulie 2010.

Comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare se face prin transmiterea catre solicitant a unei scrisori de aprobare/respingere a finantarii.

Scrisoarea de respingere a finantarii, care cuprinde motivul neselectarii, se transmite solicitantului, pe baza de aviz postal/fax cu confirmare de primire.

Informatii suplimentare gasiti pe http://www.afm.ro/program_energii_regenerabile.php si AICI

Sursa: granturi.ro