StiriONG – S-a deschis cea de-a patra sesiune de proiecte in domeniul protectiei naturii

0
s-a-deschis-cea-de-a-patra-sesiune-de-pr-3514t-3455094

AM POS Mediu a lansat, ieri, cea de-a patra sesiune de selectie de proiecte in domeniul protectiei naturii, aferenta Axei 4  – „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii”.

Solicitanti eligibili sunt: Administratorii si custozii ariilor naturale protejate care au personalitate juridica proprie; APM-uri, ARPM-uri, ANPM, MMP – Directia Biodiversitatii; Autoritati ale administratiei publice; ONG-uri (Asociatii si Fundatii), care sa aiba prevazut in actul constitutiv atributii de protectia mediului si/sau protectia naturi; Institute de cercetare; Universitati; Muzee.

Sunt considerate activitati eligibile elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor si a masurilor de management al ariilor naturale protejate si alte activitati conexe (activitati preliminare masurilor concrete de investitii sau conservare), investitiile in infrastructura pentru uz public orientata spre protectia si gestionarea mediului in ariile protejate, activitatile privind mentinerea si imbunatatirea starii de conservare favorabila a habitatelor si speciilor, activitatile de consultare, constientizare si informare, activitatile de instruire si cresterea capacitatii institutionale de gestionare a retelei de arii naturale protejate.

Data limita de transmitere a proiectelor este 31 ianuarie 2011, orele 16,00.  Depunerea proiectelor va fi continua (pana la data limita mentionata), iar procedura de evaluare va incepe imediat dupa depunerea acestora la Organismele Intermediare.

Depunerea cererilor de finantare se va face la Organismul Intermediar pentru POS Mediu din cadrul fiecarei regiuni in care este localizat proiectul.

In cazul in care proiectul vizeaza o arie protejata a carei intindere depaseste granitele unei regiuni, solicitantul va depune cererea de finantare la Organismul Intermediar din regiunea in care se afla sediul administratiei ariei naturale protejate. In cazul in care aria vizata de proiect nu are constituita structura de administrare/custodie, iar intinderea acesteia depaseste granitele unei regiuni, solicitantul va depune cererea de finantare la Organismul Intermediar din regiunea pe teritoriul careia se afla cea mai mare suprafata a ariei naturale protejate pentru care se solicita finantare.

Mai multe detalii pe pagina Autoritatii de Management pentru POS Mediu