StiriONG – S-a lansat un nou apel pentru idei de proiecte strategice prin Programul Romania-Bulgaria

0

articol din “INSTITUTII PUBLICE”

s-a-lansat-un-nou-apel-pentru-idei-de-pr-1218t-8423429

In cadrul Programului de Cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 s-a lansat pe 8 iulie un nou apel pentru idei de proiecte strategice. Acest apel va urma etapele stabilite in Metodologia pentru generare de idei de proiecte strategice, aprobata de catre Comitetul Comun de Monitorizare in data de 23 iunie.

Conform acestei metodologii, ideile de proiecte trebuie sa se incadreze in urmatoarele domenii: accesibilitate (infrastructura si servicii de transport si ITC), mediu (protectia mediului, prevenirea dezastrelor si interventii in caz de urgenta), dezvoltare economica si sociala (sprijinirea mediului de afaceri, promovarea regiunii transfrontaliere, dezvoltarea resurselor umane), cercetare stiintifica.

Iata prezentarea etapelor  pentru derularea apelului, precum si calendarul acestora:

1.Initiatorul unei idei de proiect strategic va completa o fisa (standard, ce poate fi descarcata de pe site-ul programului www.cbcromaniabulgaria.eu) pentru a oferi o imagine clara a obiectivului si activitatilor proiectului. Aceasta fisa va contine: titlul proiectului, numele initiatorului, posibili parteneri din Romania si Bulgaria, domeniul de aplicabilitate, obiectiv general, activitati principale si rezultatele acestora, relevanta pentru regiunea transfrontaliera si impactul transfrontalier, caracteristici inovatoare, alte informatii utile, urmand a fi transmisa la Secretariatul Tehnic Comun al programului pana la data de 31 august 2009.

2.In paralel, un grup de lucru alcatuit din reprezentanti ai celor doua state partenere, va organiza intalniri de lucru si discutii impreuna cu initiatorii de proiecte strategice, in scopul crearii de parteneriate si consolidarii ideilor de proiecte strategice.

3.Dintre ideile colectate de catre Secretariatul Tehnic Comun, grupul de lucru va propune Comitetului Comun de Monitorizare al programului selectarea celor mai relevante.

4.         Comitetul Comun de Monitorizare va aproba ideile de proiecte si totodata pachetul solicitantului care urmeaza a fi pus la dispozitia beneficiarilor pentru a elabora proiectele strategice complete.

5.Aceste proiecte strategice se vor depune la sediul Secretariatului Tehnic al Programului de la Calarasi, pana la o data ce va fi stabilita si anuntata ulterior.

6.Urmeaza a avea loc procesul de evaluare a proiectelor depuse si aprobarea acestora de catre Comitetul Comun de Selectie al programului.

Proiectele strategice reprezinta acele proiecte cu impact major asupra regiunii transfrontaliere si care trateaza aspecte deosebit de importante din punctul de vedere al programului care le finanteaza. Ele presupun, de regula, implicarea actorilor-cheie din cele doua state, in general de la nivel central, si necesita resurse superioare fata de un proiect obisnuit.

Detalii suplimentare AICI