StiriONG – Salvati Copiii aduce argumente pentru alocatia de stat ca drept universal al tuturor copiilor

0

articol din “ACTUALITATEA”

Organizatia Salvati Copiii Romania considera ca proiectul de lege anuntat de Ministrul Muncii, Familie si Protectiei Sociale pentru acordarea diferentiata a alocatiei de stat pentru copii, pe criteriul situatiei materiale a parintilor, incalca flagrant documentele legislative fundamentale privind protectia drepturilor copilului. Documente fundamentale invocate de organizatie sunt: Conventia ONU cu privire la Drepturile Copilului (devenita lege interna prin ratificare la data de 28 septembrie 1990), Constitutia Romaniei si Legea 272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Mai mult, declaratiile Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Mihai Seitan, ignora deciziile Curtii Constitutionale cu privire la aspecte ale acordarii alocatiei de stat pentru copii.

Reamintim faptul ca sintagma „drepturile copilului” nu are doar un caracter general, ci se refera la norme juridice specifice ce permit acordarea de beneficii concrete celor indreptatiti. Unul din aceste beneficii il reprezinta alocatia de stat pentru copii, un drept universal acordat fiecarui copil in virtutea calitatii lui de subiect de drept” a declarat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.

Conform unui comunicat emis de Salvati Copiii, in sustinerea acestui punct de vedere, se fac urmatoarele precizari:

1. Art. 2 alin. (1) al Conventiei ONU cu privire la Drepturile Copilului stabileste obligatia Statelor semnatare de a respecta si de a garanta drepturile copilului, „indiferent de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica, de nationalitate, apartenenta etnica sau originea sociala, de situatia materiala, incapacitatea fizica, de statutul la nastere sau de statutul dobandit al copilului ori al parintilor sau al reprezentantilor legali ai acestora”.

2. Art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei contine principiul egalitatii in drepturi: „Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari”. Iar art. 49 alin. (2) instituie alocatia de stat pentru copii ca forma de protectie a statului acordata tuturor copiilor (nu parintilor), fara discriminare („Statul acorda alocatii pentru copii…”). Aceste doua articole sunt complementare, art. 49 alin. (2) nu poate fi interpretat fara luarea in considerare a articolului 16 alin. (1). De altfel, prevederea constitutionala din art. 49 nu contine nici o alta conditie in afara aceleia ca beneficiarii alocatiei sa fie copii.

3. Legea 272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului reitereaza principiul nediscriminarii in garantarea drepturilor prevazute de lege tuturor copiilor. Art. 7 cuprinde, printre criteriile discriminatorii interzise de lege, „situatia materiala”, adaugand si criteriul legat de „dificultatile de formare si dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale parintilor ori ale altor reprezentanti legali sau de orice alta distinctie”. In acest context, afirmatia Primului Ministru Emil Boc, potrivit careia \‘in Constitutie, dreptul este consacrat, cuantumul nu\’\’ si propunerea aplicarii diferentiate a alocatiilor in functie de starea materiala a parintilor contravin vadit principiului nediscriminarii, asa cum acesta este formulat in Legea 272.

4. Referindu-se la conditionarea acordarii alocatiei de stat de participarea scolara a copiilor, Curtea Constitutionala a declarat (Decizia nr. 277 din 21 martie 2006) ca fiind neconstitutionale art. 1 alin. (2) si art. 5 alin (1), precizand ca „Aceasta consacrare a dreptului copiilor la ocrotire speciala, sub forma alocatiilor acordate de stat fara nici o discriminare, corespunde principiilor generale care stau la baza statului roman…”. Conform art. 147 din Constitutia Romaniei si art. 11 C alin. (3) din Legea nr. 47 din 1992 cu privire la organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, deciziile si hotararile Curtii Constitutionale sunt general obligatorii. Chiar daca aceste decizii au fost pronuntate doar pentru exceptia referitoare la participarea scolara a copiilor, in viitor, initiativa Guvernului de a elimina alocatiile pentru copiii din familiile cu venituri mari se va confrunta cu aceeasi declarare de neconstitutionalitate, motivatiile Curtii aplicandu-se in mod similar.

Intelegem ca Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a urmarit marirea cuantumului alocatiilor pentru copiii din familiile cu venituri mai mici prin eliminarea alocatiilor copiilor din familii cu venituri mari. Similar motivatiei Curtii Constitutionale, consideram ca realizarea de catre Guvernul Romaniei a unor obiective si aplicarea „principiului solidaritatii active, chiar daca acestea sunt de interes general, nu se poate face prin incalcarea Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului, a Constitutiei si Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Necesitatea respectarii drepturilor copilului fara discriminare nu poate fi subordonata intereselor de ordin economic sau politic ale Guvernului” declara George Roman, Director de Programe Salvati Copiii Romania.

Toate aceste argumente au fost incluse in scrisorile trimise de Salvati Copiii Primului Ministru Emil Boc, Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Mihai Seitan, precum si altor autoritati. Recunoscand necesitatea protectiei familiilor vulnerabile, Salvati Copiii Romania sustine orice masura care vine in sprijinul copiilor ai caror parinti intampina dificultati in asigurarea unui nivel de trai decent copiilor lor. Acest lucru poate fi realizat prin stabilirea unor ajutoare financiare variabile, independent de dreptul universal la alocatia de stat, care sa tina seama de situatia materiala a familiei si nevoile educationale, medicale sau sociale ale copiilor.