StiriONG – Se suspenda procesul de depunere a cererilor de finantare, in cadrul Regio – Programul Operational Regional, pentru structurile de sprijinire a afacerilor

0

Intrucat in Regiunea VEST, finantarea nerambursabila solicitata prin proiectele depuse si aflate in proces de evaluare si selectie, depaseste cu 98,79% valoarea totala alocata pentru domeniul major de interventie 4.1 „Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT), in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR), a emis o instructiune ce prevede suspendarea depunerii de cereri de finantare pentru aceasta componenta incepand cu data de 8 februarie 2011, ora 12:00.

Alocarea financiara pentru acest domeniu major de interventie pentru Regiunea Vest este de 27,81 milioane euro, iar valoarea nerambursabila solicitata a celor 17 proiecte contractate sau aflate in procesul de evaluare/precontractare este de 55,28 milioane euro. Astfel, valoarea solicitata a celor 17 proiecte depuse si aflate in diferite etape de evaluare, selectie sau contractare depaseste cu 27,47 milioane euro valoarea alocata, respectiv cu 98,79%. Aceste date sunt in conformitate cu situatia AM POR de la data de 14 ianuarie 2011 iar valorile prezentate au fost calculate la cursul Inforeuro din luna decembrie a anului 2010, conform caruia 1 euro valoreaza 4, 2943 lei.

Proiectele aflate in rezerva vor putea fi finantate in conditiile in care se disponibilizeaza sume in cadrul acestui domeniu major de interventie pentru Regiunea Vest.

Textul integral al Instructiunii poate fi consultat in varianta electronica pe site-ul ADR Vest, la urmatorul link: (buton POR 2007 – 2013 / Ghiduri de Finantare / Informatii utile pentru solicitanti / Instructiune AM POR privind suspendarea dmi 4.1 in Regiunea Vest). 

In Regiunea Vest, domeniul major de interventie 4.1 „Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”, este cel de-al optulea domeniu al Regio – POR pentru care se suspenda depunerea de proiecte.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa nu ezitati sa contactati ADR Vest: tel./fax 0256 – 491981/491923, persoana de contact: d-na Miruna Vitcu – Director, Directia Resurse Umane si Comunicare, e-mail: [email protected]

Pentru mai multe informatii despre POR 2007 – 2013 accesati: www.adrvest.ro, www.inforegio.ro sau www.mdrt.ro.