StiriONG – Sedinta a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Vest

0

Ieri, 22 aprilie 2010, cu incepere de la ora 11,00, in Sala Verde a Consiliului Judetean Timis, a avut loc sedinta Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Vest (CDR Vest), sedinta care a fost condusa de domnul Constantin Ostaficiuc, in calitate de presedinte al CDR Vest.

In cadrul sedintei Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost supuse dezbaterii urmatoarele puncte de pe ordinea de zi: informare asupra stadiului implementarii Programului Operational Regional 2007 – 2013 in Regiunea Vest, aprobarea rapoartelor de activitate pentru anul 2009 atât pentru ADR Vest, cât si pentru CDR Vest, a situatiilor financiare anuale ale ADR Vest pentru anul 2009. Au mai fost realizate informari privind concluziile raportului de audit privind „Evaluarea activitatii de audit intern desfasurata la nivelul Organismului Intermediar din cadrul ADR Vest”, intocmit de Directia de Audit Intern din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si asupra proiectelor internationale derulate de catre ADR Vest si a evenimentelor internationale gazduite de catre ADR Vest. In acelasi context, a fost prezentat  portofoliul regional de harti al Regiunii Vest, si a fost supus avizarii protocolul de parteneriat semnat intre ADR Vest si Institutia Prefectului Judetul Caras-Severin, privind implementarea campaniei „EuroInfo Fonduri”.

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Vest este organismul regional deliberativ al Regiunii Vest. El a fost constituit odata cu semnarea Conventiei de Asociere a celor patru judete din regiune, conventie care a fost semnata de catre cei 16 membri ai acestuia. CDR Vest este constituit si functioneaza pe principii parteneriale la nivelul Regiunii Vest, in scopul coordonarii activitatilor de elaborare si monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionala. Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Vest este alcatuit din presedintii consiliilor judetene si din câte un reprezentant al fiecarei categorii de consilii locale municipale, orasenesti si comunale din fiecare judet al regiunii. Acest consiliu alege un presedinte si un vicepresedinte, care nu pot fi reprezentanti ai aceluiasi judet. Aceste functii sunt indeplinite, prin rotatie, pentru câte un mandat de un an, de catre presedintii consiliilor judetene.

Informatii referitoare la Programul Operational Regional 2007 – 2013 se gasesc pe paginile de internet www.adrvest.ro  si www.inforegio.ro.