StiriONG – Selectii de proiecte in cadrul Programului General ”Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”

0

articol din “INSTITUTII PUBLICE”

selectii-de-proiecte-in-cadrul-programul-4250t-6452699

Oficiul Roman pentru Imigrari va desfasura incepand cu data 24.06.2011 o selectie a propunerilor de proiecte, vizand urmatoarele actiuni din cadrul Programului General ”Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii” – Fondul european pentru integrarea resortisantilor tarilor terte / Programul anual 2010:

•    Actiunea 1 «Intarirea procesului de integrare a strainilor» (suma maxima: 2.729.305,02 Lei)

•    Actiunea 3 «Crearea de instrumente de informare pentru actorii din sfera integrarii sociale»  (suma maxima: 463.979,76 Lei)

Termen de depunere propuneri: data 24.06.2011 ora 09:00

Oficiul Roman pentru Imigrari va desfasura incepand cu data 07.07.2011 o selectie a propunerilor de proiecte, vizand urmatoarele actiuni din cadrul Programului General ”Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii” – Fondul european de returnare / Programul anual 2010:

•    Actiunea 1: «Sprijinirea programelor de repatriere voluntara umanitara asistata» / Obiectivul (a): Identificarea și diseminarea informatiilor necesare catre persoanele potential beneficiare ale programelor de repatriere voluntara umanitara asistata (suma maxima: 579.181,35 Lei)

•    Actiunea 1: «Sprijinirea programelor de repatriere voluntara umanitara asistata» / Obiectivul (b): Sprijinirea implementarii efective a programelor de repatriere voluntara umanitara asistata  (suma maxima: 1.009.390,80 Lei)

•    Actiunea 2/Componenta 2: «Stabilirea unui sistem de monitorizare a returnarii fortate» (suma maxima: 388.453,32 Lei)

•    Actiunea 5: «Intarirea capacitatii de returnare pe baza informatiilor relevante privind tarile terte» (suma maxima: 463.242,98 Lei)

Termen de depunere propuneri: data 07.07.2011 ora 09:00

Pentru a fi eligibile, organizatiile / institutiile trebuie sa deruleze activitati conform statutului intr-unul sau mai multe din urmatoarele domenii:

–    migratie si azil

–    asistenta sociala

–    asistenta medicala

–    invatamant, instruire / educatie

–    cercetare

–    relatii publice, lobby si advocacy

–    consiliere juridica

–    asistenta materiala si financiara

–    alte domenii relevante pentru problematica strainilor din Romania

Pentru informatii detaliate va rugam sa accesati site-ul www.ori.mai.gov.ro sau sa ne contactati la tel. 021 410 75 13, int 19067/19061.