StiriONG – Situatia proiectelor depuse in cadrul ADR ale REGIO la data 30.07.2010

0
situatia-proiectelor-depuse-in-cadrul-ad-3135t-6284421

Programul Operational Regional (POR) pentru perioada 2007-2013 este un document strategic de programare elaborat de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, si aprobat de Comisia Europeana, prin care este stabilita o strategie de dezvoltare regionala. Acest obiectiv se realizeaza printr-o alocare diferentiata a fondurilor pe regiuni, in functie de gradul de dezvoltare a acestora si printr-o stransa corelare cu actiunile realizate in cadrul Programelor Operationale Sectoriale.

Regiunii Centru i-au fost alocate prin Programul Operational Regional 483,62 milioane Euro reprezentand 10,90% din totalul fondurilor derulate prin POR. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Sunt 5 axe prioritare disponibile finantarii proiectelor elaborate de catre diferiti beneficiari pornind de la Autoritati Publice Locale, ONG-uri si IMM-uri, unitati de cult, etc. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii de interventie care urmareste realizarea unor obiective de dezvoltare regionala.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru este organism intermediar in cadrul Programului Operational Regional si reprezinta organizatia unde se depun si se evalueaza cererile de finantare prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile structurale, alocate Regiunii Centru prin acest program. Fondurile structurale sunt alocate Romaniei, implicit Regiunii Centru, de catre Uniunea Europeana dupa aderarea la UE, 01 ianuarie 2007, prin intermediul Programului Operational Regional, pentru dezvoltare regionala.

Un numar de 946 proiecte au fost depuse, pana la data de 30.07.2010, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru, pentru finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional. Au fost contractate, pana la data prezentei situatii, un numar de 124 proiecte si au fost respinse 353 cereri, depuse pe diferite domenii de interventie ale celor 5 axe prioritare.

Situatia proiectelor depuse poate fi consultata aici

Sursa: finantare.ro