StiriONG – Uniunea Europeana acorda 10.419.132 EUR pentru sustinerea proiectelor de cooperare transfrontaliera din regiunea de granita Romania-Serbia

0
uniunea-europeana-acorda-10-419-132-eur-975t-1324900

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei in parteneriat cu Ministerul Finantelor din Republica Serbia lanseaza joi, 30 aprilie 2009, primul apel pentru propuneri de proiecte ce vor fi finantate din Instrumentul de Asistenta pentru Pre-aderare (IPA) in cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia.

Termenul limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este 29 iulie 2009 ora 17:00 iar suma alocata din fonduri europene acestui apel de propuneri de proiecte este de 10.419.132EUR.

Potentialii beneficiari pot solicita finantare pentru: Dezvoltare economica si sociala, Mediu si pregatire pentru situatii de urgenta, Promovarea schimburilor intre comunitati.

Sumele acordate proiectelor se situeaza intre minim 30.000EUR si maxim 1.000.000EUR, contributia Uniunii Europene fiind de maxim 85% din cheltuielile eligibile. Sumele corespunzatoare co-finantarii, in procent de 15%, vor fi acordate dupa cum urmeaza: un procent de 13% pentru beneficiarii romani va fi acordat de la bugetul de stat al Romaniei si un procent de 2% va fi asigurat din contributia proprie a beneficiarilor romani. Partenerii Lideri de proiect, romani sau sarbi, pot primi plati in avans din fondurile IPA in procent de maxim 15% din valoarea contractului de finantare.

Solicitanti eligibili: autoritati publice, organizatii/entitati non-profit, organizatii non-guvernamentale (asociatii sau fundatii), operatori din sectorul public sau autoritati locale/regionale, din regiunile de granita din Romania sau Serbia, care indeplinesc criteriile stabilite prin Ghidurile Solicitantului si care demonstreaza un angajament clar fata de conceptul de cooperare transfrontaliera.

Detalii privind acest apel de propuneri de proiecte, inclusiv Pachetul Solicitantului, precum si Cererea de finantare si toate documentele necesare, sunt disponibile pe website-ul Programului IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia www.romania-serbia.net, pe website-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei www.mdrl.ro, precum si pe website-ul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Timisoara

www.brct-timisoara.ro .

Intrebari suplimentare pot fi adesate la adresa de e-mail:

[email protected]