89% dintre investitori considera ca grija pentru mediu si societate poate genera profit

0

În contextul recentelor scandaluri sociale şi de mediu, 82% dintre investitorii instituţionali spun că riscurile sociale și cele legate de mediu și de guvernanţa corporativă (riscurile ESG) au fost ignorate prea multă vreme de către oamenii de afaceri, se arată în studiul EYIs your nonfinancial performance revealing the true value of your business to investors?.
În plus, 81% dintre respondenţi consideră că firmele nu dezvăluie în mod corect riscurile non-financiare care le-ar putea afecta afacerea.

Cel de-al treilea studiu EY legat de schimbarea climei şi servicii de sustenabilitate a sondat opiniile a 320 de investitori investiţionali privind raportarea non-financiară.

81% din respondenţi spun că acum acordă o atenţie mai mare detaliilor non-financiare, ca rezultat al recentelor dezvăluiri legate de neconformitate și de aşteptările privind mediul, societatea și guvernanța corporativă (ESG).

92% sunt de acord că, pe termen lung, problemele legate de ESG – de la schimbarea climei la diversitatea şi eficienţa consiliilor de administraţie – au un impact tangibil şi cuantificabil. De fapt, 89% consideră că o concentrare mai mare asupra acestor teme (societate, mediu, guvernanță corporativă) poate genera un profit sustenabil.

Impactul asupra luării deciziilor

Conform studiului, în ultimele 12 luni, 68% dintre respondenţi au declarat că performanţele non-financiare ale companiilor au jucat un rol esenţial în deciziile de investiţii, faţă de 58% în 2015.

59% au declarat că, în absenţa unei legături directe între iniţiativele ESG şi strategia de afaceri pentru crearea de valoare pe termen scurt, mediu şi lung, îşi vor reconsidera investiţiile. Iar 58% dintre investitori ar reconsidera investiţia efectuată ca urmare a dezvăluirii riscurilor ESG sau al unui istoric de proastă guvernanţă.

„În ultimii ani, cetățenii, ONG-urile și instituțiile publice au învăţat să definească şi să măsoare impactul companiilor asupra societății, cerând explicit şi foarte vocal eliminarea sau compensarea acestuia.
Etica în derularea afacerilor este forţată să evolueze dintr-o fază idealistă spre o decizie conştientă şi asumată a top managementului, necesară pentru protejarea pe termen lung a intereselor acţionarilor. Aceştia, la rândul lor, au aflat că externalităţile de mediu sau sociale – de pildă – se transformă rapid în costuri uneori uriaşe, afectând profitul sau chiar viabilitatea organizaţiei. Aşadar, investitorii cer tot mai multe asigurări, consecvente şi măsurabile, că astfel de riscuri nu le vor afecta investiţiile, că astfel de indicatori non-financiari sunt monitorizaţi şi îmbunătăţiţi continuu de conducerea companiilor în care au investit.” a declarat Raul Pop, Senior Manager Climate Change & Sustainability Services EY România

În contextul Conferinţei de la Paris din 2015 (COP21), pe tema schimbărilor climatice, şi al introducerii altor coduri de conduită, presiunea exercitată de investitori asupra companiilor pentru raportarea de informaţii mai consistente şi verificabile privind riscurile ESG crește și mai mult, se arată în studiul EY.

58% dintre investitori se aşteaptă la o creştere moderată a volumului de informaţii exacte asupra practicilor companiilor legate de climă şi de strategiile privind managementul riscurilor, în timp ce alţi 27% aşteaptă o îmbunătăţire spectaculoasă în această zonă.

Is your nonfinancial performance revealing the true value of your business to investors? este al treilea studiu consecutiv în care au fost sondate opiniile a 320 de investitori instituţionali de la nivel global, incluzând aici directori generali, analişti de valori mobiliare, manageri de portofoliu şi directori IT, privind disponibilitatea şi calitatea informaţiilor corporative de natură non-financiară şi utilizarea acestor informaţii în luarea deciziilor de investiţii. Studiul şi interviurile în profunzime cu respondenţii au fost realizate în vara anului 2016 de Institutional Investor’s Research Lab. Respondenţii sunt factori de decizie investiţională de cel mai înalt nivel, iar 50% dintre respondenţi lucrează pentru instituţii care gestionează active de 5 miliarde de USD sau mai mult.