E civis

0

Datorită angajamentului Elveției, copiii cu vârsta sub cinci ani și, în special, femeile care trăiesc în regiuni îndepărtate au un acces mai bun la îngrijiri medicale. 

Buna guvernare și utilizarea eficientă a resurselor sunt factori cheie pentru buna funcționare a sectorului sănătății. SDC sprijină consolidarea sistemelor de sănătate în țările în curs de dezvoltare și emergente, intervenind în favoarea creării unor forme cuprinzătoare de îngrijire a sănătății și a accesului la servicii de sănătate de calitate pentru toți.

Obiectivele principale ale SDC

  • Finanțarea asistenței medicale
  • În țările partenere, SDC sprijină reformele în sectorul sănătății pe baza unor analize aprofundate ale diferitelor contexte politice, economice și sociale.
  • Datorită prezenței sale în aceste țări și relației cu guvernele aferente, cunoaște contextul în mod adecvat și este capabil să stabilească nevoile.
  • Scopul său este de a asigura accesul la servicii de sănătate de calitate pentru cei mai săraci oameni.

Pentru a realiza acest lucru, SDC favorizează dezvoltarea unor mecanisme inovatoare de finanțare și plată a serviciilor de sănătate prin valorificarea a trei aspecte prioritare:

In primul rând, sectorul sănătății trebuie să dispună de mai multe fonduri, în al doilea rând aceste resurse trebuie utilizate eficient prin păstrarea nevoilor și, în al treilea rând, costurile de îngrijire a sănătății trebuie împărțite mai echitabil, pentru a proteja oamenii de costurile ridicate ale sănătății prin mecanisme de asigurări sociale.

Intervențiile SDC sunt întotdeauna în conformitate cu politicile și prioritățile naționale și sunt implementate în strânsă cooperare cu partenerii de stat, neguvernamentali și/sau privați din sectorul sănătății.

Bună guvernare și participare

SDC sprijină îmbunătățirea guvernanței în sectorul sănătății și, în acest scop, sprijină organismele de stat, organizațiile neguvernamentale și alți actori care lucrează pentru dezvoltarea unei culturi de responsabilitate, anticorupție și transparență în alocarea și „utilizarea resurselor”.

La nivel comunitar, SDC sprijină inițiative care vizează promovarea sănătății care implică cele mai dezavantajate și marginalizate secțiuni ale populației din sistemul local de sănătate.

buna-guvernare-si-participareToți utilizatorii sunt astfel încurajați să-și afirme drepturile și să-și abordeze problemele de sănătate în mod responsabil. În acest fel, profesioniștii din domeniul sănătății sunt capabili să răspundă mai bine nevoilor acestor segmente de populație și să ofere îngrijiri de calitate.

Determinanti in domeniul sanatatii

Prezența unor sisteme și servicii de sănătate de calitate este crucială pentru sănătatea populației. Dar factorii sociali, economici și de mediu care afectează sănătatea sunt adesea mai decisivi.

Potrivit unor estimări, impactul asupra sănătății noastre al educației, sexului, locului de reședință și contextului poate fi de până la 60%. Cooperarea internațională pentru dezvoltare rezumă aceste aspecte cu conceptul de „determinanți ai sănătății”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.