Flanco

0

Rezultatele așteptate

Cartea Albă identifică și principalele rezultate așteptate în urma reorganizării sistemului definit mai sus, în următoarele oportunități:

  • Raționalizarea serviciilor, mulțumită și reducerii numărului de ASL-uri și beneficiilor Centrului de Client Unic în ceea ce privește eficiența și transparența.
  • Calitate și siguranță mai mare pentru pacienți prin îmbunătățirea activităților de evaluare și reducerea performanțelor necorespunzătoare.
  • Recalificarea personalului, în special prin integrarea proceselor de îngrijire spitalicească și teritorială într-un singur subiect, în vederea consolidării capacității de îngrijire a afecțiunilor cronice.

Conducere mai mare a oamenilor într-un model axat pe nevoile individuale ale cetățenilor, care pot fi capabili să se deplaseze în cadrul sistemului de servicii în funcție de nevoile lor.
Mai multă continuitate, mai multă unitate datorită îmbunătățirii serviciilor de proximitate în strânsă legătură cu Primăria într-o logică a îngrijirii.

Legislația națională

Două articole din Constituție constituie pietrele de temelie ale dreptului cetățeanului la protecția sănătății: art. 32 „Republica protejează sănătatea ca drept fundamental al individului și în interesul comunității, și garantează îngrijiri medicale gratuite celui indigen. Nimeni nu poate fi obligat la un anumit tratament sanitar decât prin lege. Legea nu poate în niciun caz să încalce limitele impuse de respectul pentru persoana umană „și art.

117 „Regiunea emite norme legislative pentru următoarele materii în limitele principiilor fundamentale stabilite de legile statului, cu condiția ca normele în sine să nu fie în contrast cu interesul național și cu cel al celorlalte Regiuni: -.. … sănătate publică și îngrijire spitalicească; -… “.

Pentru a completa tabloul garanțiilor sociale este articolul 38

„Orice cetățean incapabil de muncă și fără mijloacele necesare de viață are dreptul la întreținere și asistență socială. Lucrătorii au dreptul să li se asigure și să li se asigure mijloace adecvate nevoilor vieții sale în caz de accident, boală, invaliditate sau bătrânețe, șomaj voluntar.

Sarcinile prevăzute în prezentul articol sunt asigurate de organe și instituții înființate sau integrate de stat. Asistența privată este gratuită „care a fost implementată organic cu” Legea-cadru pentru crearea sistemului integrat de intervenții și servicii sociale”, aprobat definitiv prin Legea 328/2000.

pentru-a-completa-tabloul-garantiilor-sociale-este-articolul-38În calitate de profesioniști din domeniul sănătății, așadar, este important să fim conștienți că participăm, fiecare pentru rolul său și cu aptitudinile sale, la realizarea unui dictat constituțional, care recunoaște tocmai sănătatea ca drept individual și ca interes colectiv.

De la caritate la lege: referințe legislative dincolo de Constituție

Pornind de la referințele constituționale esențiale, istoria ne oferă o perioadă caracterizată prin apariția unor forme de asistență profund diferite între ele, atât din punct de vedere al calității serviciilor prestate, cât și al cheltuielilor de sănătate, care deci nu au putut garanta. principiile constituționale ale egalității și sănătății ca drept.

  • Prin Legea 833/78 s-a înființat Serviciul Național de Sănătate: public, universal, solidari, finanțat prin impozitare generală. Principiile pe care se bazează NHS sunt:
  • Principiul universalității: conform căruia serviciile de sănătate sunt garantate tuturor fără deosebire de condițiile individuale, sociale și de venit
  • Principiul egalității: conform căruia toată lumea are dreptul la aceleași beneficii pentru nevoi egale

Principiul globalității: conform căruia nu se ia în considerare boala ci persoana în general. Acest lucru implică inevitabil o legătură între toate serviciile de sănătate de prevenire, tratament și reabilitare.

Un alt pas important în dezvoltarea Sistemului Național de Sănătate are loc odată cu Decretul legislativ 502/92, modificat și integrat prin Decretul legislativ 517/93, care confirmă protecția dreptului la sănătate conturat de 833/78, proiectează o organizație.

model de companii din domeniul sănătății „dinamice”, adică capabile, prin flexibilitate funcțională și stabilire pe obiective, să răspundă pe deplin, în termeni cantitativi și calitativi, cererii de asistență medicală.

Principalele inovații vizează regionalizarea Serviciului Național de Sănătate (care ajunge să fie constituit din Serviciile Regionale de Sănătate), atribuirea către Autoritățile Sanitare a personalității juridice publice, finanțarea prin cotă de capital, acreditarea și finanțarea structurilor. la o rată de.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.